Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce UEFA EURO U21 Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zit - loga

Aktualności

Nabór w ramach osi priorytetowej 6 działania 6.3

20-01-2017
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór...
więcej

Gminy złożyły pierwsze wnioski o dofinansowanie

20-01-2017
Gminy złożyły pierwsze wnioski o dofinansowanie, w ramach projektów pozakonkursowych realizowanych w formule ZIT na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
więcej

Komunikat dla beneficjentów projektów pozakonkursowych realizowanych w formule ZIT KOF

13-01-2017
W związku ze zbyt wolnym tempem wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych nie będzie zgody na wydłużanie terminów składania wniosków o dofinansowanie
więcej

Aktualizacja regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3 RPOWŚ 2014-2020

09-01-2017
Został zaktualizowany regulamin konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17
więcej

Aktualizacja regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.02-IZ.00-26-079/16

09-01-2017
Został zaktualizowany regulamin konkursu nr RPSW.09.02.02-IZ.00-26-079/16
więcej

Plany Działania EFS

05-01-2017
Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2115/16 w dniu 21.12.2016 r. zatwierdził Plany Działania na 2017 w części dotyczącej EFS
więcej

Pozytywnie ocenione projekty w ramach Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej dla obszaru ZIT

05-01-2017
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza listę pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania
więcej

Departament Wdrażania EFS zaprasza na warsztaty, dotyczące tworzenia projektów z zakresu usług społecznych

29-12-2016
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na warsztaty dotyczące prawidłowego tworzenia projektów.
więcej
1  2  3  4  5  6    
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok
Budżet Obywatelski
Serwisy mapowe
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym