Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

zit - loga

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

22-05-2018
Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż wraz z dostawą artykułów spożywczych i biurowych. na potrzeby projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”.
więcej

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSW.08.01.02-IZ.00-26-175/18

17-05-2018
Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSW.08.01.02-IZ.00-26-175/18.
więcej

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSW.08.01.02-IZ.00-26-175/18

17-05-2018
Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSW.08.01.02-IZ.00-26-175/18.
więcej

Zaproszenie do składania ofert

25-04-2018
Zaproszenie do składania ofert na na świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze szkoleń dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny realizowanych w ramach projektu...
więcej

Bezpłatne doradztwo dla Beneficjentów ZIT KOF

23-04-2018
Instytucja Pośrednicząca ZIT serdecznie zaprasza Beneficjentów realizujących projekty z EFS w ramach instrumentu ZIT do skorzystania z bezpłatnego doradztwa z zakresu kontroli i nieprawidłowości w projektach unijnych...
więcej

Projekt "Raj dla dzieci" przedstawiony na kolejnym spotkaniu z koordynatorami KOF

12-04-2018
W dniu 12.04.2018 r. Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych działające w strukturze Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce wspólnie z Wydziałem Kultury, Sportu i Promocji Miasta zorganizowało spotkanie...
więcej

Lista pozytywnie ocenionych projektów w ramach Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne

29-03-2018
Lista pozytywnie ocenionych projektów w ramach Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT - Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.
więcej

Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej

29-03-2018
Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    27
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571