Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zit - loga

Aktualności

Spotkanie informacyjne na temat dofinansowania projektów edukacyjnych RPOWŚ 2014-2020

28-02-2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych aplikowaniem w konkursach edukacyjnych RPO do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat możliwości tworzenia projektów w I półroczu 2017 r.

Zachęcamy zwłaszcza   przedstawicieli żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół o zawodowym profilu kształcenia, a także przedstawicieli organów prowadzących ww. placówki oraz innych podmiotów działających w sferze edukacji.

 

Spotkanie odbędzie się 6 marca 2017 r. o godz. 10.00 w sali Koncertowej Filharmonii Świętokrzyskiej przy ul. S. Żeromskiego 12 w Kielcach.

 

Podczas konferencji przedstawione zostaną możliwości finansowania projektów w ramach konkursów ogłoszonych bądź planowanych do ogłoszenia w I i II kwartale 2017 r.  Dotyczą one:

 

- Poddziałania 8.1.1 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3” – zakłada ono m. in. tworzenie żłobków i klubów dziecięcych od podstaw oraz tworzenie nowych miejsc w już istniejących placówkach dla dzieci w wieku do 3 lat

- Poddziałania 8.3.1 „Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej” - przewiduje ono m. in. zakładanie nowych przedszkoli lub zwiększanie liczby miejsc w już istniejących placówkach.

- Poddziałania 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych” - umożliwia ono m. in. realizację dodatkowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Poddziałania 8.3.4 „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych” - przewiduje ono m. in. wsparcie uczniów szkół ponadpodstawowych o ogólnym profilu kształcenia w rozwijaniu kompetencji kluczowych.

- Poddziałania 8.3.6 ZIT  „Wzrost jakości edukacji ogólnej konkurs dla obszaru ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)” – w ramach tego poddziałania ogłoszone zostaną trzy konkursy – jeden ukierunkowany na wsparcie edukacji przedszkolnej, jeden skierowany do szkół podstawowych oraz jeden skierowany do szkół ponadpodstawowych.

- Poddziałania 8.5.1„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia  i rozwoju CKZiU” – umożliwia ono m. in. realizację staży i praktyk zawodowych uczniów.    

 

Podczas spotkania omówione zostaną najistotniejsze kryteria naboru i oceny projektów w ramach ww. Poddziałań. W programie spotkania zawarta jest również prezentacja dotycząca logiki tworzenia projektu edukacyjnego, z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów. Ponadto zaprezentowane zostaną aktualnie obowiązujące zasady konstruowania budżetu projektu.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach, dostępnych do pobrania poniżej. W celu potwierdzenia udziału w konferencji prosimy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, w terminie do 03.03.2017 r., na adres:

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania EFS UMWŚ, w Zespole ds. Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, pod nr tel. (41) 349-89-23.

Załączone pliki:

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Sportowy Turniej Miast i Gmin
Sportowy Turniej Miast i Gmin
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji tutaj