Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce UEFA EURO U21 Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zit - loga

Aktualności

Pierwsze, wspólne spotkanie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF w 2017 r.

13-03-2017

W dniu 9 marca, odbyło się pierwsze w roku 2017, wspólne spotkanie robocze Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. W trakcie spotkania omówiono stan realizacji instrumentu ZIT na terenie KOF oraz plany jego realizacji w roku 2017. Omówiono postępy we przygotowaniu i wdrażaniu projektów realizowanych w formule ZIT. Z przedstawionych analiz wynika, iż na koniec 2017 roku stopień wykorzystania alokacji dla projektów ZIT, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego osiągnie 58% przyznanej alokacji w RPOWŚ na lata 2014 – 2020, która wynosi 82,4 mln euro. Przewidywany stopień wykorzystania alokacji dla ZIT jest zgodny z oczekiwaniami Ministerstwa Rozwoju.  Osobnym punktem obrad była dyskusja nad wypracowaniem wspólnego stanowiska samorządów Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie współpracy z PGE S.A. przy realizacji projektów modernizacji oświetlenia ulicznego nakierowanych na zwiększenie efektywności energetycznej w KOF.

 

 

lista aktualności
Budżet Obywatelski
Idea Kielce
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

  Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym