Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

zit - loga

Aktualności

Zagospodarowanie przestrzenne i seniorzy w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym

26-03-2018

W dniu 23 marca br. odbyło się kolejne, wspólne spotkanie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Głównymi punktami obrad były:

 

  • prezentacja systemu wspierającego opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi z wykorzystaniem nowoczesnych czujników, które mają za zadanie powiadamianie opiekunów o zagrożeniach i stanie zdrowia tych osób. Członkowie Porozumienia ZIT KOF rozważają moż liwość realizacji projektu, który będzie miał na celu pomoc ww. osobom;
     
  • prezentacja Zastępcy Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego pana Ryszarda Nagórnego na temat „Analiza i synteza studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Kielc”

 

Pan Mieczysław Pastuszko, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, przedstawił zebranym aktualny stan realizacji działań dedykowanych ZIT w RPOWŚ w perspektywie finansowej 2014-2020.

Podczas spotkania członkowie Komitetu Sterującego podjęli również Uchwałę Nr III/2018 w sprawie zaopiniowania projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020”- aktualizacja marzec 2018 r.

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym