Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zit - loga

Aktualności

Prezydent Kielc gościem Forum Ekonomicznego w Krynicy

07-09-2017
Prezydent Kielc Wojciech Lubawski wziął udział w panelu dyskusyjnym podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.
więcej

Projekt pn.: „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie”

06-09-2017
Umowę dotyczącą projektu pn.: „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie” podpisali dziś w Urzędzie Marszałkowskim prezydent Kielc Wojciech Lubawski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.
więcej

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych

04-09-2017
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.05.04-IZ.00-26-161/17 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów...
więcej

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT

04-09-2017
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-162/17 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów...
więcej

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020

29-08-2017
Zaktualizowany został Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
więcej

Kolejne spotkanie z koordynatorami gminnymi ZIT KOF

29-08-2017
W dniu 25 sierpnia 2017 r. w siedzibie Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, w Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych odbyło się ósme w tym roku spotkanie robocze z Koordynatorami Gminnymi ZIT.
więcej

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

25-08-2017
Opublikowane zostały zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
więcej

Aktualizacja pozytywnie ocenionych projektów poddziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

24-08-2017
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia Listę pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu...
więcej
  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok
Budżet Obywatelski
Idea Kielce
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

  Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym