Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce UEFA EURO U21 Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zit - loga

Aktualności

Departament Wdrażania EFS zaprasza na warsztaty, dotyczące tworzenia projektów z zakresu usług społecznych

29-12-2016
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na warsztaty dotyczące prawidłowego tworzenia projektów.
więcej

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

28-12-2016
Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych - ZIT.
więcej

Pozytywnie ocenione projekty w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT

23-12-2016
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza listę pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej.
więcej

Nabór w ramach Działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF”

23-12-2016
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór nr RPSW.06.03.00-IZ.00-26-080/16 w ramach...
więcej

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT

23-12-2016
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne konkurs nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17 i zaprasza Państwa do składania...
więcej

Doradztwo eksperckie dla gmin KOF

19-12-2016
W siedzibie Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi UM odbyły się spotkania przedstawicieli gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z ekspertami świadczącymi usługi doradcze w dziedzinie efektywności energetycznej...
więcej

Projekt kryteriów wyboru projektów EFS

14-12-2016
Instytucja Zarządzająca przedkłada do konsultacji społecznych projekt Kryteriów wyboru projektów EFS w ramach Osi priorytetowych 8, 9 i 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
więcej

Zaproszenie do składania ofert

06-12-2016
Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"...
więcej
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok
Budżet Obywatelski
Idea Kielce
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

  Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym