Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Antysmog - Kongres Ekologii Powietrza Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Inne żywioły

Zagrożenia - burze, huragany, śnieżyce

Huragan - powstaje na skutek obszarów niskiego i wysokiego ciśnienia co jest spowodowane nierównomiernym nagrzaniem powietrza przez Słońce. Ciepłe powietrze jest lżejsze i dlatego unosi się ku górze. W dolnych warstwach natomiast maleje ilość cząsteczek powietrza, które wywierają mniejszy nacisk na powierzchnię ziemi tworząc niż. W miejscach opadania zimnych mas powietrza powstaje ośrodek wysokiego ciśnienia. Dzięki różnicy ciśnień powstaje wiatr, który jest poziomym ruchem cząsteczek powietrza zachodzącym od obszarów o wyższym do obszarów o niższym ciśnieniu.
 

Nazwa wiatru

Prędkość wiatru

Skutki na lądzie

Cisza - słaby

 0- 11  km/godz.

ruch liści na drzewach
Łagodny - dość silny

12-38 km/godz.

poruszają się gałęzie
Silny 

39- 49 km/godz

 kołyszą się konary drzew
Bardzo silny

50- 61 km/godz 

gną się pnie
Wicher

62- 74 km/godz 

kołyszą się duże drzewa
Wichura

75- 88 km/godz 

wyrywa krzaki i małe drzew
Sztorm

89- 117 km/godz 

przewraca ludzi i drzewa
Huragan

> 118 km/godz

zrywa linie energetyczne

 

Trąba powietrzna -  Wokół pionowej osi, biorącej swój początek od chmury burzowej powstaje straszliwy wir. Powstaje on przy starciu mas powietrza o różnych temperaturach i wilgotności oraz pojawia się impuls rotacyjny. Cieplejsze powietrze unosi się ku górze (mniejsza gęstość), a zimne powietrze wraz z porywanymi kamieniami, ziemią i piachem tworzą wir,  który niszczy wszystko na swojej drodze Lej przesuwa się po ziemi z prędkością 50 km/godz. W wypadkach ekstremalnych wiatr w centrum trąby może osiągnąć prędkość nawet 500 km/godz.

Burza - jedno lub kilka gwałtownych wyładowań elektryczności atmosferycznej (błyskawica, grzmot)  wewnątrz chmury lub między chmurą a powierzchnią Ziemi; w czasie burz mogą występować  intensywne opady deszczu lub gradu i silny porywisty wiatr, w Polsce występuje kilkanaście dni z burzami, szczególnie w okresie letnim

Burza śniegowa - intensywny opad atmosferyczny złożony z kryształków lodu w temperaturze poniżej -10 C połączony z silnym wiatrem.

Gradobicie - zjawisko meteorologiczne polegające na spadaniu z wyższych warstw atmosfery bryłek lodu których wielkość jest zróżnicowana dochodząca do wielkości kurzych jaj, i czyniące największe szkody w uprawach rolniczych.

Powódź - zalanie przez wodę terenów, zwykle nadbrzeżnych, głównie w wyniku wezbrania rzeki (nagły spływ wód roztopowych z zimowych opadów śnieżnych, obfite i długotrwałe opady deszczu, dodatkowo potęgują powodzie wiosenne zatory lodowe i śryżowe.

Susza - długotrwały okres z brakiem opadów atmosferycznych lub z dużym, w porównaniu ze średnimi wartościami wieloletnimi, ich niedoborem, występujący
przeważnie w lecie. Prowadzi to do tego że w glebie jest mała ilość wody przy jednocześnie dużej transpiracji co prowadzi do usychania roślin (przeciwdziałanie:
sztuczne nawadnianie, zakładanie leśnych pasów wiatroochronnych w celu opóźnienia procesu wiosennego topnienia śniegu oraz spływu wód roztopowych).

Epidemia - pojawienie się na danym obszarze, równocześnie lub w krótkich odstępach czasowych, dużej liczby zachorowań na określoną chorobę zakaźną (np.
dur brzuszny, czerwonka, błonica, cholera, dżuma) lub niezakaźną (np. beri- beri, gnilec) Źródłem zakażenia jest najczęściej chory- człowiek, zwierzę; zarazki
przenosić się mogą przez bezpośredni kontakt z chorym, przez powietrze, wodę, pokarmy lub np. za pośrednictwem niektórych stawonogów (muchy, komary, wszy, pchły, kleszcze).

 

 

Postępowanie w przypadku huraganu, burzy, gradobicia
  
PLAGI  ZWIERZĘCE

 

Wścieklizna - wirusowa choroba zakaźna odzwierzęca. Przenosi się na człowieka przez ukąszenie lub zakażenie rany śliną chorego zwierzęcia (psa, lisa, wilka,
myszy, kota, zająca, a nawet nietoperza), ugryziony po kilku dniach  umiera wskutek porażenia ośrodkowego układu nerwowego.

Wszawica - inwazja wszy lub zmiany skórne wywołane przez wszy, ponieważ żywią się one ludzką krwią, na skórze powstają grudki, bąble i silny świąd, wesz przenosi groźne choroby takie jak dur plamisty, gorączkę okopową.

Pchły - bezskrzydlate stawonogi pasożytujące na ptakach i ssakach, przenosi zarazki dżumy, niektóre gronkowce i jest pośrednim żywicielem tasiemca psiego,
bardzo dokuczliwa dla ludzi i bydła

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym