Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Antysmog - Kongres Ekologii Powietrza Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Ptasia grypa

Co jest ważne

Grypa ptasia jest chorobą zakaźną i zaraźliwą o różnym przebiegu w zależności od typu wywołującego ją wirusa. Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI), wywoływana przez wirusa influenzy typu A podtypów H5 i H7, rozprzestrzenia się bardzo szybko, powoduje masowe upadki ptaków (nawet do 100% śmiertelności) oraz straty ekonomiczne związane ze zwalczaniem choroby i ograniczeniami w przetwórstwie oraz eksporcie produktów drobiowych. Wirus ptasiej grypy jest także niebezpieczny dla ludzi, zwłaszcza mających bezpośredni kontakt z żywym, zakażonym drobiem. Dotychczas nie udowodniono przenoszenia się wirusa między ludźmi, jednak mając na uwadze jego zdolność do mutacji, nie można wykluczyć takiej możliwości. Obecnie nie ma jeszcze szczepionki na ptasią grypę. Lekarze zalecają coroczne szczepienie dostępnymi szczepionkami przeciw ludzkiej grypie, gdyż może to złagodzić przebieg zachorowania na ptasią grypę. O zaszczepieniu się powinni zwłaszcza pamiętać hodowcy drobiu, gdyż są oni grupą szczególnie narażoną. Za podatne na zakażenie uznaje się większość gatunków ptaków: drób, ptaki ozdobne i dzikie wolnożyjące. Szczególnie wrażliwe są indyki i kury. Natomiast dziko żyjące ptactwo wodne, a zwłaszcza kaczki krzyżówki są naturalnym rezerwuarem wirusów influenzy ptaków. Zarażają się, ale nie wykazują objawów chorobowych i mogą przenosić wirusy na duże odległości. Najbardziej narażone są hodowle drobiu pod gołym niebem oraz położone w pobliżu zbiorników wodnych, gdzie najczęściej zatrzymują się ptaki wędrowne. Zakażenie następuje przez bezpośredni kontakt z odchodami chorych ptaków, a także z wydzieliną z ich oczu i nozdrzy. Pośrednio źródłem zakażenia może być zanieczyszczony sprzęt, pasze, klatki, środki transportu. Czynnik zakaźny może być także przeniesiony na butach i odzieży przez osoby obsługujące kurniki. Wirusy występują również w żółtku i białku jaja oraz w drobiowych produktach mięsnych. Wirusy influenzy typu A są wrażliwe na podwyższoną temperaturę, rozpuszczalniki tłuszczowe, detergenty i podstawowe środki dezynfekcyjne stosowane w weterynarii.

Okres wylęgania choroby wynosi od kilku godzin do 2-3 dni. Główne objawy HPAI: wzrost padnięć, spadek nieśności, miękkie skorupy jaj, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie i duszność, spadek spożycia paszy, bezgłos, obrzęk i zasinienie grzebienia i dzwonków, biegunka. Influenza ptasia podlega obowiązkowemu zgłaszaniu i zwalczaniu. Każdy posiadacz drobiu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania organów Inspekcji Weterynaryjnej (Powiatowego Lekarza Weterynarii) o jakichkolwiek niepokojących objawach zaobserwowanych u drobiu, które mogą wskazywać na ewentualne wystąpienie grypy ptaków.

 

Wybrane "slajdy" z prezentacji przygotowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym