Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

Oświadczenie do pobrania (wydrukowania i wypełnienia)

Oświadczenie  o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (PDF) 

 

Kalkulator opłat za zezwolenia alkoholowe

Po dokonaniu obliczeń prosimy o przesłanie na adres mailowy:   lub  na adres:    dokonanych wyliczeń, albo o kontakt osobisty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej (Rynek 1, pokój 141) celem potwierdzenia poprawności naliczonej opłaty.

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż alkoholu w roku 2016 o obowiązku złożenia do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz o wniesieniu opłaty za korzystanie z zezwoleń. Wypełniony formularz należy składać w pokoju nr 141 w budynku Urzędu Miasta Kielce przy pl. Rynek 1 lub wysłać drogą pocztową na adres: 25-303 Kielce, pl. Rynek 1 Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej. Należy pamiętać, aby do złożonego oświadczenia dołączyć wydruki z kas fiskalnych lub systemów komputerowych potwierdzające podawane wartości sprzedaży.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście 2019
Lato w Mieście 2019
XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin
XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571