Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Rezerwacja terminu rejestracji pojazdów

W Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich UM Kielce uruchomiony został system przywoławczy umożliwiający rezerwację terminu rejestracji pojazdu. System polega na tym, że z zainstalowanego terminalu, klient pobiera bilet z numerkiem, upoważniającym do załatwienia danej sprawy w Referacie Rejestracji Pojazdów.
Urządzenie zostało zamontowane przy Biurze Obsługi Interesanta (Rynek 1, od strony Placu Konstytucji 3 Maja). Numery wydawane są do sześciu stanowisk znajdujących się na parterze UM Kielce, Rynek 1. Sprawy na stanowiskach 1-6 załatwiane są wyłącznie po okazaniu biletu z numerem, odpowiadającym numerowi, widniejącemu na wyświetlaczu systemu przywoławczego. System stwarza także możliwość rezerwacji terminu telefonicznie (nr tel. 041 36 76 099) lub rezerwacji osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (Rynek 1, od strony Placu Konstytucji 3 Maja). Wtedy osoba korzystająca z tego musi zgłosić się do punktu BOI przed umówioną godziną i pobrać z automatu bilet z literą U, co umożliwia załatwienie sprawy zgodnie z umówionym wcześniej terminem. W przypadku sytuacji, że osoba zapomniała np. dokumentów przy rejestracji pojazdu system będzie pamiętał, że interesant jest w trakcie załatwiania sprawy (nie jest ona zakończona) i w momencie powrotu z potrzebnymi dokumentami, po zgłoszeniu tego faktu do stanowiska, będzie on ponownie przywołany w celu załatwienia sprawy.


Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym