Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Uwaga na nieuczciwych sprzedawców usług bądź towarów Konferencja prasowa...
Władysław Burzawa,...

Uwaga na nieuczciwych sprzedawców usług bądź towarów

12-04-2018

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Ten problem wraca co roku nawet ze zdwojoną siłą. Chodzi o praktyki nieuczciwych sprzedawców usług, w tym np. telekomunikacyjnych, dostawy energii elektrycznej, gazu lub wymiany źródeł ciepła. Szczególnie ten ostatni, z racji powtarzających się doniesień o okresowo złej jakości powietrza w naszym mieście i smogu, podnoszą nieuczciwi sprzedawcy. O tych problemach na konferencji prasowej w ratuszu mówili Dariusz Pyk, Miejski Rzecznik Konsumentów i Władysław Burzawa, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Mówili też jak skutecznie chronić się przed tego rodzaju praktykami, a w sytuacji podpisania umowy jak ją skutecznie wypowiedzieć. Trzeba to zrobić w terminie 14 dni od chwili jej podpisania, listownie na adres sprzedawcy, listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Aktualnie Miejski Rzecznik Konsumentów prowadzi kilka spraw tego rodzaju. Dla przypomnienia Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów mieści się w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Strycharskiej 6, pok. 8; tel. 41-36-76-630, e-mail:

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym