Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Sesja z jubileuszem samorządności w Kielcach w tle

14-03-2019

Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce 

 

9 marca 1919 roku odbyła się w Kielcach pierwsza po odzyskaniu niepodległości sesja Rady Miasta. W setną rocznicę tego wydarzenia Rada Miasta bieżącej kadencji, część obrad poświęciła historii kieleckiego samorządu. Przedstawił ją dr Paweł Wolańczyk z Muzeum Historii Kielc, w prezentacji zatytułowanej „Początek Nowoczesnego Samorządu”. Wspomniał też o postaciach przedwojennych prezydentów miasta.
Na sali obecni byli przewodniczący rady poprzednich kadencji, w tym Tomasz Bogucki, Stanisław Rupniewski, Wojciech Saletra, Krzysztof Słoń i Dariusz Kozak.


W części roboczej sesji radni podjęli uchwały zmieniające porządek obrad, w tym wycofanie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku i maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz podnajmu lokalu położonego w budynku przy ulicy Olszewskiego 20.
Procedowali też uchwały dotyczące zmian w budżecie Miasta Kielce na 2019 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2045 z autopoprawką.

 

Radni przyjęli uchwały dotyczące „Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest”, wprowadzającą zmiany do obowiązujących przepisów regulujących udzielanie dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych czy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta. Wspomniane uchwały rekomendował Ryszard Muciek, dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem.

 

Magdalena Gościniewicz, zastępca dyrektora MOPR-u przedstawiła projekt uchwały regulującej zakres działań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, który radni przyjęli jednogłośnie. Na te działania w budżecie instytucji przeznaczono nieco ponad 9 mln.

 

Radni jednogłośnie przyjęli kilkanaście uchwał porządkujących politykę gospodarki nieruchomościami i gruntami w mieście, które przedstawił i rekomendował Filip Pietrzyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571