Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Wybory do Parlamentu Europejskiego Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Staże w ramach projektu pn. "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach"

15-05-2019

Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce 

 

STAŻE W RAMACH PROJEKTU

„NOWOCZESNE SZKOLNICTWO ZAWODOWE W KIELCACH”

POSZUKIWANI PRACODAWCY

 

Gmina Kielce poszukuje pracodawców chętnych do przyjęcia ucznia na staż zawodowy organizowany w ramach projektu pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Poszukiwani są pracodawcy, którzy chcą przyjąć uczniów na staż, w okresie od końca czerwca do końca sierpnia 2019 roku, w następujących zawodach:

- technik reklamy,

- technik elektryk,

- technik informatyk,

- technik logistyk,

- technik mechatronik,

- technik fotografii i multimediów,

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

- technik budownictwa,

- technik analityk,

- technik ochrony środowiska.

 

Obowiązki pracodawcy:

1. Zaznajomienie stażysty z programem stażu oraz z jego obowiązkami i uprawnieniami.

2. Przeszkolenie stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym u niego regulaminem pracy.

3. Zorganizowanie i realizacja stażu zgodnie z przyjętym programem w wymiarze 150 godzin, w godzinach pomiędzy 6.00 i 22.00 od poniedziałku do piątku. Liczba godzin pracy w ciągu dnia nie może przekroczyć  8 w ciągu dnia pracy, 7 w przypadku osoby niepełnosprawnej, a 6 w przypadku osób poniżej 16 roku życia.

4. Przydzielenie stażystom opiekuna. Opiekunowi stażysty z racji wypełniania dodatkowych obowiązków przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości do 10%  jego pensji zasadniczej, w kwocie maksymalnie 500,00 zł brutto za realizację 150 godzin stażu. Poniesione przez Pracodawcę koszty dodatku do wynagrodzenia opiekuna zostaną zrefundowane przez Gminę Kielce na podstawie wystawionych not obciążeniowych.

5. Przeprowadzenie staży zgodnie z najlepszymi praktykami, zapewniając bezpieczeństwo i higienę pracy.

6. Zapewnienie odpowiednich warunków związanych z realizacją staży u Pracodawcy.

7. Udokumentowanie realizacji staży poprzez potwierdzone karty czasu pracy  (podpis Stażysty, podpis Opiekuna stażysty, godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych dniach, ilość przepracowanych godzin) oraz  wystawienie karty oceny stażu.

 

Pracodawcy chcący przyjąć uczniów na staże proszeni są o zgłaszanie się do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, e-mail: , tel. 41-367-66-22,  41-367-66-25

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin
XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571