Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Rozmawiano o planach budowy linii kolejowych w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego

10-09-2019

Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce

 

Spotkanie w ramach Regionalnych Konsultacji Strategicznych  dotyczące planów inwestycyjnych budowy nowych linii  kolejowych (łaczących intermodalny hub komunikacyjny z regionami Polski) w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego odbyło się dziś w Grand Hotel w Kielcach. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Spółka Centralny Port Komunikacyjny w Warszawie. W wydarzeniu tym wzięli udział m.in. Danuta Papaj, zastępca prezydenta Kielc, Arkadiusz Kubiec, zatępca prezydenta Kielc, a także przedstawiciele Urzędu Miasta oraz jednostek podległych.

 

Celem tych spotkań jest przedstawienie planowanego przebiegu korytarzy nowych linii kolejowych w obszarze województwa świętokrzyskiego oraz rozpoczęcie szerokiej dyskusji m.in. w zakresie: wpływu proponowanych rozwiązań na kształtowanie i kierunki regionalnego rozwoju oraz politykę przestrzenną; wpływu projektowanych przez Spółkę Celową linii kolejowych na zadania wojewódzkie oraz wojewódzkie i metropolitalne inwestycje celu publicznego; oceny możliwości i gotowości organizowania przez samorząd województwa kolejowych połączeń komunikacyjnych z wykorzystaniem projektowanych przez Spółkę Celową linii kolejowych; uwarunkowań związanych z wpływem proponowanych rozwiązań i wstępnych trasowań linii kolejowych na formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne; zagadnień niezbędnych do ujęcia w toku prac przygotowawczych, związanych z minimalizacją wpływu projektowanych linii kolejowych na środowisko; propozycji przebiegu kolejowych linii komunikacyjnych oraz częstotliwości ich obsługi w wojewódzkich przewozach pasażerskich; wpływem proponowanych rozwiązań i wstępnych trasowań linii kolejowych na programy rządowe, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.); koniecznych zmian w istniejącej infrastrukturze transportowej, w tym kolejowej, niezbędnej do pełnego wykorzystania potencjału projektu realizowanego przez Spółkę Celową; wpływem projektowanych przez Spółkę Celową linii kolejowych na zadania rządowe oraz krajowe inwestycje celu publicznego.

 

 

Regionalne Konsultacje Strategiczne - prezentacja

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571