Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie o budżecie Kielc

04-10-2019
Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie informację Prezydenta Miasta Kielce o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku – poinformowała na piątkowym spotkaniu z przedstawicielami mediów Beata Pawłowska, skarbnik miasta Kielce.
 
W uzasadnieniu opinii czytamy m.in.: „W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z w/w uchwał Rady Miasta Kielce oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta, nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości budżetowych (...) Analiza przedmiotowej informacji oraz sprawozdania Rb wykazała natomiast, że z budżet Miasta Kielce w I półroczu 2019 r. wydatkowaną kwotę 2.848.243,41 zł celem pokrycia niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – które to wydatki w pełni powinny być sfinansowane z budżetu państwa, a nie z budżetu j.s.t”.
 
Piątkowe spotkanie z dziennikarzami było także okazją do udzielenia szczegółowych informacji na temat stanu budżetu miasta oraz prowadzonych przez samorząd działań w tym zakresie. 
 
Skarbnik Miasta odniosła się m.in. do projektu zastąpienia poprzedniego finansowania, planowanego jako długoterminowy kredyt bankowy, na emisję obligacji komunalnych.  
 
- Projekt zmiany sposobu pozyskania finansowania był podyktowany zarówno szacowanym krótszym okresem czasu potrzebnym na sfinalizowanie procesu emisji obligacji, jak i możliwością negocjacji warunków emisji – wyjaśniała Beata Pawłowska.
 
Planowane całkowite zadłużenie Miasta Kielce na dzień 31.12.2019 r. nie uległoby zmianie, ponieważ planowana kwota emisji obligacji w wysokości 66.740.000 zł jest równa kwocie zaplanowanego poprzednio długoterminowego kredytu bankowego. Kwota emisji obligacji zastąpiłaby poprzednią kwotę planowanego nowego zadłużenia z tytułu kredytu długoterminowego.
 
Niewykluczone, ze projekt uchwały, po konsultacjach z przedstawicielami klubów Rady Miasta, ponownie trafi do porządku obrad na najbliższej, zwyczajnej sesji Rady Miasta (17 października 2019 r.).
lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571