Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Podpisano umowy na dofinansowanie projektów edukacyjnych

07-10-2019

Dziś w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże kluczem do sukcesu w branży IT”, którego beneficjentem jest Gmina Kielce. Projekt, który realizowany będzie przez miasto od początku przyszłego roku, uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W imieniu Gminy Kielce umowę podpisał z-ca Prezydenta Kielc Marcin Różycki, a  Województwo Świętokrzyskie reprezentowali marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik. Kwota dofinansowania z kasy UE to 1 717 112,00 zł.


Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia w branży IT. Szkoły, w których będzie on realizowany to Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych i Technikum nr 7 w Zespole Szkół Informatycznych, gdzie od bieżącego roku szkolnego otworzono nowy kierunek – technik programista.
W 2020 r. wsparciem objętych zostanie 40 uczniów z Technikum nr 4 i Technikum nr 7 uczących się na kierunku technik informatyk. Natomiast w 2021 r. - 40 uczniów wspomnianych szkół uczących się na kierunku technik programista.
Działania projektowe obejmują realizację wysokiej jakości staży zawodowych w renomowanych firmach z branży IT w Kielcach oraz przeprowadzenie specjalistycznych kursów programowania dla uczniów i nauczycieli. Kursy te zakończą się uzyskaniem kwalifikacji z języków programowania. Program wsparcia uzupełniony jest o specjalistyczne kursy z zakresu języka angielskiego w programowaniu dla uczniów, które skończą się egzaminem  i certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego programistycznego na różnych poziomach zaawansowania.
Jednym z działań projektowych jest adaptacja i doposażenie pracowni IT, w związku ze stworzeniem nowego kierunku nauczania i koniecznością dostosowania bazy techniczno-dydaktycznej do nauki programowania.


W ramach projektu uczniowie będą także rozwijali kompetencje kluczowe na rynku pracy, tj. umiejętność uczenia się, przedsiębiorczość i inicjatywność oraz kompetencje społeczne. Pomóc w tym mają SZKOLNE LABORATORIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zaopatrzone w nowoczesne komputery i narzędzia dydaktyczne, jak gry planszowe strategiczne i decyzyjne, podręczniki coachingowe, programy multimedialne do rozwijania tych właśnie, niezbędnych umiejętności.
Wykorzystana zostanie symulacja prowadzenia działalności gospodarczej w formie gry online stworzona i wdrożona w ramach ubiegłorocznego projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach doradztwa zawodowego, każdy z uczniów otrzyma indywidualną pomoc w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej w branży IT. Te sesje pomogą również przygotować ucznia do roli pracownika w firmie IT oraz wesprzeć tych, którzy planują rozpocząć działalność gospodarczą, otworzyć start-up działający w branży IT.


Projekt zakłada także spotkania młodzieży z lokalnymi przedsiębiorcami, działającymi na rynku IT. Będą to krótkie, trwające jedną jednostkę lekcyjną sesje motywujące i aktywizujące uczniów z wybranymi przedstawicielami lokalnych firm i start-upów.
W ramach projektu odbędą się również 4 jednodniowe wyjazdy studyjne dla uczniów i nauczycieli do wiodących firm IT o globalnym zasięgu, działających w Polsce.
Oprócz wspomnianego projektu Gmina Kielce uzyskała także dofinansowanie na inny projekt z obszaru edukacji zawodowej – „Apetyt na wiedzę”.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571