Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce - ITV

Centrum Komunikacyjne przyjazne osobom z niepełnosprawnościami

 

Zobacz również:

 

74. rocznica pogromu ludności żydowskiej

(2020-07-04)

Blanka, Oskar i Olaf. Trojaczki z Kielc za kilka dni zostaną wypisane do domu

(2020-07-03)

Budowa dworca autobusowego na finiszu. Ogłoszono przetarg na wynajem lokali

(2020-07-03)

Raport o stanie gminy Kielce za 2019 rok

(2020-07-01)

Od 7 lipca wracają opłaty w Strefie Płatnego Parkowania

(2020-07-01)

Kontrolerzy ZTM i strażnicy miejscy przypominają pasażerom o zasłanianiu nosa i ust

(2020-06-29)

Lato w Mieście 2020

(2020-06-25)

Załatw sprawę w Wydziale Komunikacji - wszystko w jednym miejscu - ITV Kielce
(2020-06-23)

 

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Zmiany w Tarczy Antykryzysowej

29-06-2020

Na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach pojawiły się komunikaty informujące o najistotniejszych zmianach w Tarczy Antykryzysowej.


Dla przedsiębiorców są dwie istotne informacje:
- mikroprzedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczki do 5000 zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności nie będą musieli składać wniosków o ich umorzenie. Będzie ono następowało z urzędu na podstawie zapisów w CEIDG/KRS. Przypominamy, że warunkiem umorzenia jest prowadzenie działalności gospodarczej przez trzy miesiące od dnia jej wsparcia. To rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek, również tych już udzielonych. Nie ma przy tym konieczności aneksowania zawartych dotąd umów.
- wnioski o pozostałe formy pomocy realizowane z Tarczy Antykryzysowej przyjmowane będą w sposób ciągły a nie, jak to było dotychczas, w cyklach czternastodniowych.


Dodane zostały też dwa instrumenty do Tarczy Antykryzysowej:

- niskooprocentowana pożyczka w kwocie do 5000 zł dla NGO (z możliwością jej umorzenia),
https://mupkielce.praca.gov.pl/-/12759420-komunikat-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-dla-organizacji-pozarzadowych
- dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej oraz jej jednostki organizacyjnej (15zze2),
https://mupkielce.praca.gov.pl/-/12759164-komunikat-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-koscielnej-osoby-prawnej


Ze statystyki wynika, że do 25 czerwca 2020 r. Miejski Urząd Pracy w Kielcach wypłacił 10046 pożyczek mikroprzedsiębiorcom (więcej niż co piątą udzieloną w województwie świętokrzyskim w ogóle). Z tytułu wszystkich form pomocy realizowanych z Tarczy Antykryzysowej przez MUP do kieleckich przedsiębiorców trafiło dotychczas 59 548 861,63 zł.


Na koniec maja 2020 roku w ewidencji Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach znajdowało się 6200 osób, czyli o 120 więcej niż na koniec kwietnia br. i o 89 mniej niż w lutym 2019 roku. W kwietniu i maju 2020 roku z ewidencji MUP wyrejestrowanych zostało prawie 400 osób ze względu na podjęcie nowego zatrudnienia.

 

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadziła szereg zmian w Tarczy Antykryzysowej (Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Opis wszystkich modyfikacji w zakresie instrumentów pomocy, które realizują urzędy pracy szczebla powiatowego, w tym Miejski Urząd Pracy w Kielcach, zostały przedstawione w szczegółowych komunikatach na stronie WWW MUP. Poniżej linki i kilka przykładów zmian.
A)    Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników MŚP (art. 15 zzb Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach)
•    - wnioski przyjmowane będą w sposób ciągły a nie, jak to było dotychczas, w cyklach czternastodniowych. Proces ten będzie realizowany do momentu ogłoszenia jego zakończenia przez dyrektorów urzędów pracy. (podobnie w przyp. wsparcia z art. 15zzc i 15zze),
•    - przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie, nie będą musieli składać comiesięcznych oświadczeń, ale każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany informować urzędy o każdej zmianie dotyczącej pracowników objętych dofinansowaniem.
B) Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców (15 zzd)
•    pożyczkobiorcy nie będą musieli składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez trzy miesiące od dnia udzielenia pożyczki (wpływu środków na konto).
•    Powyższe rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek, także tych już udzielonych.
Co ważne w przypadku żadnego z instrumentów wsparcia z tarczy Kryzysowej nie będzie potrzeby anektowania zawartych dotąd umów, ani konieczności powtórnego składania wniosków.
Szczegółowe informacje znajdują się w komunikatach na stronie WWW MUP:
•    Ważne zmiany – pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy (15 zzd),
•    Ważne zmiany – dofinansowanie do wynagrodzeń i składek dla organizacji pozarządowych (15zze),
•    Ważne zmiany – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (15 zzd),
•    Ważne zmiany – dofinansowanie dla samo zatrudnionych (15zzc).

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności