Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce - ITV

Konkurs "Twoja obojętność, NASZE powietrze"

Zobacz również:

 

Zmiany w kursowaniu pięciu linii

(2021-01-26)

Przedmioty Domowe” - wystawa w Instytucie Dizajnu

(2021-01-22)

Przebudowa dworca nominowana do prestiżowej nagrody

(2021-01-21)

Sesja Rady Miasta

(2021-01-21)

Trwa odbiór nowej kuchni w SP nr 8

(2021-01-21)

Narodowy Program Szczepień - transport i infolinia dla mieszkańców Kielc

(2021-01-20)

Bezdomne zwierzęta czekają na nowy dom

(2021-01-19)

Uczniowie i nauczyciele klas I-III powrócili do nauki stacjonarnej

(2021-01-18)

Eksperci z KPT pomogą młodym bez pracy

(2021-01-18)

Trwa zbiórka darów dla pacjentów chorych na COVID-19

(2021-01-15)

Akcja "Zima" w pełni

(2021-01-14)

KPT pomoże zrealizować innowacyjne pomysły

(2021-01-13)

Najmłodsi uczniowie wrócą do szkół

(2021-01-12)

Wsparcie dla bezrobotnych w MUP Kielce

(2021-01-12)

Zmiany w kursowaniu autobusów

(2021-01-11)

Kielczanie pozytywnie ocenili ubiegłoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego

(2021-01-11)

Dron zbada jakość powietrza

(2021-01-08)

Boisko przy SP 27 ma nową nawierzchnię

(2021-01-08)

Budżet Kielc na 2021 rok przyjęty bez głosu sprzeciwu

(2021-01-07)

25 punktów szczepień przeciwko COVID-19 w mieście

(2021-01-05)

Ferie zimowe w MDK

(2021-01-05)

Kieleckie Zimowe Półkolonie

(2021-01-04)

Życzenia prezydenta Kielc na Nowy Rok

(2020-12-31)

 

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Terminy przyjmowania wniosków w MUP

12-01-2021

Miejski Urząd Pracy w Kielcach opublikował terminy przyjmowania wniosków o wsparcie z poszczególnych instrumentów rynku pracy w 2021 roku.

 

 

Poniżej przedstawiamy najbliższe daty:

1. Wnioski pracodawców o zorganizowanie staży - 14-22. 01. 2021 r.

2. Dofinansowanie doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 11-18. 01. 2021 r.

3. Dofinansowanie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej - 22-26. 02. 2021 r.

 

Wnioski dotyczące pozostałych forma aktywizacji, takich jak m.in.:

  • szkolenia indywidualne,
  • bony szkoleniowe,
  • sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych,
  • organizacja prac interwencyjnych,
  • dofinansowanie wynagrodzeń dla osób powyżej 50 roku życia, będą przyjmowane już od 7 stycznia w sposób ciągły - do wyczerpania środków.

 

Więcej informacji na stronie WWW MUP (linki poniżej). Ponieważ środki na te cele pochodzą z trzech źródeł: Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego, szczegóły zamieszczone zostały w odrębnych komunikatach:

 

A) Środki Funduszu Pracy:

Komunikat o naborach w ramach środków Funduszu Pracy

B) Środki PO WER (dla osób do 29 roku życia):

Komunikat o naborach w ramach środków PO WER

C) Środki RPO Województwa Świętokrzyskiego (wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia):

Komunikat o naborach w ramach środków RPO WŚ

 

Kwoty wsparcia w 2021 roku

 

Miejski Urząd Pracy w Kielcach poinformował również o wysokości kwot, jakie będzie można uzyskać na poszczególne formy wsparcia w 2021 roku. Na przykład:

  • Dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – 25 000 zł,
  • Refundacja kosztów wyposażania lub doposażenia stanowiska pracy – 22 000 zł,
  • Bon szkoleniowy, szkolenia indywidualne i studia podyplomowe – maksymalnie 6 000 zł,
  • Prace interwencyjne - 1 120 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty miesięcznie,
  • Dofinansowanie wynagrodzeń dla zatrudnionych osób bezrobotnych, które ukończyły już 50 rok życia – 1 300 zł miesięcznie.

 

Więcej informacji na stronie WWW:

Kwoty wsparć poszczególnych form aktywnych rynku pracy na rok 2021 w ramach środków Funduszu Pracy

 

Wymagane okresy zatrudnienia

 

Miejski Urząd Pracy w Kielcach jak co roku podał wymagane okresy zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych już po zakończeniu wsparcia. Na przykład:

 

Staż (do 6 miesięcy):

- w przypadku środków z Funduszu Pracy co najmniej 3 miesięczny okres zatrudnienia lub umowy cywilnoprawnej (z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę);

- w przypadku środków z Europejskiego Funduszu Społecznego co najmniej 3 miesięczny okres zatrudnienia przynajmniej w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu.

 

Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – utrzymanie stanowiska pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty zatrudnienia.

 

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – funkcjonowanie założonej działalności przez minimum 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Prace interwencyjne (na okres 6 miesięcy) – co najmniej 3 miesięczny okres zatrudnienia na umowę o pracę następujący po okresie refundacji wynagrodzeń.

 

Dofinansowanie wynagrodzeń dla bezrobotnych +50 (na okres 12 lub 24 miesięcy) – 6 miesięcy zatrudnienia po okresie refundacji wynagrodzeń trwającym 12 miesięcy (dla osób +50) lub 12 miesięcy zatrudnienia po okresie refundacji wynagrodzeń trwającym 24 miesiące (dla osób +60).

 

Więcej informacji na stronie WWW MUP (link poniżej):

Okresy zatrudnienia skierowanych bezrobotnych po zakończonych okresach wsparcia na rok 2021

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności