Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce - ITV

Mniejszy „Wiatraczek”, ale zakręci się mocno

 

Kielce po raz kolejny będą gościć kolarzy
(2021-06-23)
Nowoczesne rozwiązania na rzecz klimatu
(2021-06-22)
Święto Kielc 2021 - Wracamy
(2021-06-22)
Jarmark Kielecki na Sienkiewce
(2021-06-21)
Święto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
(2021-06-18)
Jak budować odporność na przeciwności losu?
(2021-06-17)
Aplikacja podpowie jak segregować śmieci
(2021-06-16)
Upamiętnienie polskich więźniów KL Sanchsenhausen
(2021-06-15)
Teatr "Kubuś" świętował 65-lecie
(2021-06-15)
Świętokrzyskie Dni Profilaktyki
(2021-06-15)
Pełne emocji zapisy historii
(2021-06-11)
Ruszył program Zielony Mecenat Kielc
(2021-06-11)
Nowe miejsca w kieleckim żłobku dzięki środkom unijnym
(2021-06-11)
Kielce promują kształcenie zawodowe
(2021-06-10)
Sesja Rady Miasta Kielce
(2021-06-10)
Zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady Miasta
(2021-06-08)
Kieleckie uczelnie czekają na kandydatów
(2021-06-08)
Zespół "Mazowsze" zaprasza na konkurs
(2021-06-08)
Kielecki Teatr Tańca zaprasza na spektakl PEER GYN
(2021-06-08)
Laboratoria GUM pną się w górę
(2021-06-08)
Rozpoczyna się Tydzień energii z przyrodą
(2021-06-01)
Święto Kielc na początek lata w mieście
(2021-06-01)
Kielce mają pełnomocnika ds. zieleni
(2021-06-01)
W Kielcach powstaną standardy ulicy miejskiej
(2021-06-01)

Nauka zawodu w Ogrodzie Botanicznym
(2021-05-31)

Dzień Samorządu terytorialnego w Kielcach
(2021-05-27)
Punkt Promocji Kielc w Centrum Komunikacyjnym
(2021-05-27)
Trwa nabór do szkół ponadpodstawowych
(2021-05-27)

 

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Sesja Rady Miasta Kielce

10-06-2021

Sesja Rady Miasta Kielce rozpoczęła się w czwartek, 10 czerwca w trybie zdalnym. Obrady otworzył nowo wybrany przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś.

 

 

Jedno z pierwszych głosowań dotyczyło zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kielce. Za zdjęciem tego punktu z porządku obrad zagłosowało  17 radnych, pięcioro było przeciw, a dwóch się wstrzymało.


Kieleccy radni zgodzili się na przekazanie z budżetu miasta kwoty 280 tys. zł dla klubu Łomża Vive Kielce, z tytułu promocji poprzez sport. Za wsparciem piłkarzy ręcznych zagłosowało 19 radnych, przeciw głosowało dwóch, trzy osoby wstrzymały się od głosu.


Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program szczepień przeciw grypie na lata 2021 – 2024. Z darmowych szczepień będą mogli skorzystać mieszkańcy Kielc, którzy ukończyli 55 lat. Rocznie z budżetu miasta na realizację programu przeznaczonych zostanie kilkaset tysięcy złotych. Przewiduje się, że łącznie w ciągu najbliższych czterech lat zaszczepionych przeciw grypie zostanie ok. 40 tys. kielczan. Szczepienia populacyjne przeciw grypie organizowane są w Kielcach od 15 lat.

 

Amfiteatr na Kadzielni będzie nosić imię Andrzeja Litwina, zdecydowali kieleccy radni podczas czwartkowej sesji. Pomysłodawcą inicjatywy był Jarosław Bukowski, radny z klubu Projekt Wspólnie Kielce. Za projektem uchwały w tej sprawie 21 radnych zagłosowało za, jeden sprzeciwił się, a dwóch wstrzymało się od głosu.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach 29 kwietnia 2021 r. i 13 maja 2021 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020 przyjętego uchwałą nr XXI/388/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Kielce za rok 2020.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta Kielce;

2) projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kielce z powodu nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach;

3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045;

4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok;

5) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045;

6) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok;

7) projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 25 oraz udziału w garażu, znajdujących się w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 roku nr 68/70;

8) projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Nowy Świat;

9) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tartacznej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dot. dz. nr 448/5 - obręb 0005);

10) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanego gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 10/77 - obręb 0012);

11) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Hugona Kołłątaja oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

12) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Elizy Orzeszkowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

13) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Oskara Kolberga oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

14) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Obrzeżnej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

15) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grochowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

16) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grochowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

17) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Północ - Obszar II - Zalew Kielecki -Klonowa – Piaski";

18) projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach oraz zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach;

19) projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program szczepień przeciw grypie na lata 2021 – 2024;

20) projekt uchwały w sprawie nadania imienia Amfiteatrowi Kadzielnia w Kielcach oraz zmiany statutu;

21) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

22) projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach;

23) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia publicznej branżowej specjalnej szkoły ponadpodstawowej I stopnia dla uczniów niedostosowanych społecznie;

24) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIV/906/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę XXXIV/783/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania;

25) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach;

26) projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Kielce.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

 

Porzadek sesji Rady Miasta Kielce 10 czerwca 2021.pdf

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności