Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Konkursy

Konkurs na najładniejszą altankę śmietnikową

Dwie spółdzielnie i dwie wspólnoty mieszkaniowe nagrodzono w konkursie, który kilka miesięcy temu ogłoszono podczas happeningu rozpoczynającego kampanię „Eko - Altana”, Nasza wspólna sprawa”.

Głównym celem konkursu była edukacja ekologiczna mieszkańców Kielc w zakresie właściwej segregacji odpadów zgodnie z przyjętym systemem segregacji.

Przedmiotem oceny był wygląd altanki, utrzymanie czystości i porządku wokół i w altance śmietnikowej, dostępność dla pojazdów firm komunalnych odbierających odpady.

I Miejsce (nagroda o wartości do wysokości 1500 zł) zdobyła Wspólnota Mieszkaniowa ZWM „MBM”;

II Miejsce (nagroda o wartości do wysokości 1000 zł) zdobyła Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 61;

III Miejsce (nagroda o wartości do wysokości 500 zł) zdobyły Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator”.

Nagrody finansowe będą przeznaczone na zagospodarowanie terenu spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej zielenią lub małą architekturą.

Pliki do pobrania

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności