Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Elektromobilność

Weszła w życie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Wraz z dniem 22 lutego 2018 zaczęła obowiązywać ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawę uchwalono 11 stycznia, natomiast Prezydent Andrzej Duda podpisał ją 5 lutego.

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o elektromobilności

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda w poniedziałek 5 lutego b.r. podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

Według Ministerstwa Energii, które przygotowało projekt ustawy, głównym jej celem jest propagowanie w Polsce elektromobilności oraz transportu z wykorzystaniem paliw alternatywnych. Ma to nastąpić poprzez stworzenie systemu zachęt do zakupu aut elektrycznych, rozwój infrastruktury do ładowania oraz wsparcie tych technologii w transporcie publicznym.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

 

Sejm przyjął ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

Ustawa przewiduje system zachęt, m.in. zniesienie akcyzy na samochody elektryczne i hybrydy plug-in (PHEV), zwolnienie ich z opłat za parkowanie, większe odpisy amortyzacyjne dla firm. Zakłada też m.in. budowę sieci bazowej infrastruktury dla paliw alternatywnych w aglomeracjach, na obszarach gęsto zaludnionych, oraz wzdłuż transeuropejskich drogowych korytarzy transportowych, co ma pozwolić na swobodne przemieszczanie się pojazdów napędzanych tymi paliwami. Planuje się, że do końca 2020 r. powstanie 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy i 400 punktów ładowania dużej mocy oraz 70 punktów tankowania CNG (sprężonego gazu).

 

 

Tekst ustawy przekazany do Senatu

 

„Plan Rozwoju Elektromobilności”

„Plan Rozwoju Elektromobilności” ministerstwa energii określa korzyści związane z upowszechnieniem stosowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz identyfikuje potencjał gospodarczy i przemysłowy, który się za tym kryje. Wskazuje na związaną z rozwojem elektromobilności poprawę jakości powietrza, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego czy rozwój zaawansowanego przemysłu. Dokument proponuje wyszczególnienie trzech faz rozwoju elektromobilności w Polsce, które różnicować będzie poziom rozwoju rynku i wymagane w związku z tym intensywność i zakres zaangażowania państwa w jego stymulowanie.

 

Perspektywa rozwoju elektromobilności uzupełniona została o kompleksowy zestaw propozycji instrumentów wsparcia, których wdrożenie przyczyni się do rozwoju przemysłu elektromobilności, wykreowania popytu na pojazdy elektryczne, modernizacji sieci elektroenergetycznej oraz poprawy współpracy nauki z sektorem przedsiębiorstw.

 

 

Plan Rozwoju Elektromobilności

Kieleckie Dni Energii

W dniach 15-16 września br. odbyły się ,,Kieleckie Dni Energii'' – wydarzenie promujące zasady poszanowania energii w życiu codziennym, jak również propagujące działania na rzecz czystego powietrza. Wydarzenie zaingurowała kampania informacyjno - edukacyjna przeprowadzona na Placu Wolności w Kielcach.

 

W pierwszym dniu tego wydarzenia organizatorzy przygotowali dla małych i dużych mieszkańców miasta wiele atrakcji m.in. prezentacje pojazdów elektrycznych w tym: BMW i Toyota oraz prezentacje autobusu hybrydowego komunikacji miejskiej.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571