Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

 

Program ograniczania niskiej emisji

 

Film Planeta Energii

 

 

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Energia

Podpisana pre-umowa na dofinansowanie budowy i modernizacji sieci ścieżek rowerowych

23-02-2017

W dniu 16 listopada 2016 r. Prezydent Miasta Kielce podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego kolejną umowę wstępną (pre-umowę) na przygotowanie projektu „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi 6 „Rozwój miast” Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF”.
Fiszkę o przyznanie dofinansowania opracował Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi wspólnie z Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach oraz Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Infrastruktury Rowerowej.
W wyniku realizacji projektu powstanie min. 12 km infrastruktury dostępnej dla rowerzystów, co stanowić będzie wzrost o 30% w stosunku do stanu obecnego. Budowa spójnego systemu dróg rowerowych umożliwi uzyskanie efektu sieciowego, który zapewni wygodne, komfortowe i bezpieczne wykorzystanie roweru jako środka transportu. Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych pozwoli stworzyć, alternatywny dla samochodowego, ekologiczny model komunikacji.
Wytypowane odcinki dróg rowerowych będą się łączyć z przebiegiem Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej (szlak Green Velo), co umożliwi dostęp do europejskiej sieci tras rowerowych. Nowa sieć dróg rowerowych stanowić będzie również wyprowadzenie ruchu rowerowego w kierunku gmin sąsiednich oraz obsługiwać będzie liczne obiekty użyteczności publicznej na terenie Kielc (szkoły, dworce, obiekty handlowe, itp.). Projekt obejmuje m.in.: budowę, przebudowę i rozbudowę dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych oraz skrzyżowań.
Całkowita wartość projektu wynosi 20.21 mln zł, w tym kwota dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPOWŚ 2014-2020 wynosi 8.68 mln zł i stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.
 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym