Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

 

Program ograniczania niskiej emisji

 

Film Planeta Energii

 

 

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Energia

Wniosek o dofinasowanie projektu "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach"

23-02-2017

W dniu 31 października br. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce, złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”, planowanego do realizacji przez Gminę Kielce przy współfinansowaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski. Projekt jest kontynuacją dotychczasowych działań miasta w zakresie rozbudowy istniejących sieci transportu miejskiego, który w Kielcach opiera się na komunikacji autobusowej.

W ramach projektu przewiduje się realizację 4 zadań:

  1. Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6.
  2. Zakup i montaż 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych.
  3. Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego.
  4. Rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz  z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach.


Szacunkowe całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą ponad 100 mln PLN, w tym kwota dofinansowania wynosi ponad 74 mln PLN, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych. Zakres prac obejmuje m.in. zakup 25 szt. autobusów o napędzie spalinowo-elektrycznym (hybrydowych), 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych, które będą uzupełnieniem, 60 elektronicznych tablic informacyjnych, zakupionych w ramach projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”, współfinansowanym ze środków PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Ponadto wybudowane zostanie ponad 3 km buspasów, 1,5 km ścieżek rowerowych. Przewidywany okres realizacji Projektu: luty 2017 r. - sierpień  2019 r.

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym