Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

 

Program ograniczania niskiej emisji

 

Film Planeta Energii

 

 

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Energia

Gmina Kielce podpisała pre-umowę na dofinansowanie modernizacji energetycznej obiektów oświatowych

23-02-2017

W dniu 3 czerwca 2016 r.Prezydent Miasta Kielce podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowę wstępną (pre-umowę) na przygotowanie projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Fiszkę o przyznanie dofinansowania dla ww. projektu przygotował Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi we współpracy z Wydziałem Inwestycji.

 

  1. Projekt zakłada głęboką kompleksową termomodernizację pięciu nw. obiektów użyteczności publicznej wybudowanych w latach 60-70 XX w.:
  2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 przy ul. Kryształowej 6 i ul. Malachitowej 1,
  3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 przy ul. Warszawskiej 96,
  4. Zespół Szkół Informatycznych przy ul. Hauke-Bosaka 1,
  5. Przedszkole Samorządowe nr 28 przy ul. Różanej 12.

 

Dzięki przeprowadzonym pracom w ramach projektu budynki użyteczności publicznej zostaną poddane kompleksowej modernizacji energetycznej, przez co zostanie zwiększona ich efektywność energetyczna, nastąpi racjonalne wykorzystanie energii, zmniejszenie sezonowych strat ciepła oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych na opłaty eksploatacyjne.

Szacunkowe całkowite koszty realizacji projektu wynoszą 10,21 mln zł, w tym kwota dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPOWŚ 2014-2020 wynosi ponad 7,1 mln zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

 

loga zit kof

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym