Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Energia

Umowy na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego oraz budowę ścieżek rowerowych podpisane

06-07-2018

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, podpisał z Gminą Kielce umowę o dofinansowanie projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce. Projekt realizowany będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych obszarach miasta Kielce. Modernizacji będzie podlegał cały osprzęt oświetleniowy, tzn. linie kablowe i napowietrzne, słupy oświetleniowe wraz z oprawami. Przewiduje się uzupełnienie i zagęszczenie oświetlenia na tych odcinkach, na których niezbędne jest spełnienie obowiązujących norm. Łączenie zmodernizowanych i dobudowanych zostanie 1158 szt. energooszczędnych opraw oświetleniowych. Prace obejmą modernizację oświetlenia na wybranych odcinkach kilkunastu ulic, m.in.: ul. Warszawska, Jagiellońska, Orkana, Klonowa, Bpa Jaworskiego, Wrzosowa. Uruchomienie procedur przetargowych planowane jest w III kwartale br., zaś zakończenie prac planowane jest do połowy 2019 roku.

 

Projekt realizowany będzie w ramach Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, a uzyskane dofinansowanie środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4.360.500 zł

 

Realizacja projektu wynika z dokumentu "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020", która została sporządzona dla 12 gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Projekt realizowany będzie przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach.

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571