Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Geodezja

Dla Geodety

UWAGA:
W związku ze zmianą adresów i.usług prosimy o logowanie się do portalu z linków zamieszczonych poniżej.

 

UWAGA GEODECI!

Miło nam poinformować, że za pośrednictwem portalu i.KERG można uiszczać opłaty za udostępnienie materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych. Po wniesieniu opłaty zamówione materiały są gotowe do pobrania.

 

Internetowa obsługa zgłoszeń:

 

Dla Projektanta

UWAGA:
W związku ze zmianą adresów i.usług prosimy o logowanie się do portalu z linków zamieszczonych poniżej.

 

Internetowa obsługa wniosków o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Dla Rzeczoznawcy

Internetowa obsługa wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości:

Uwolnione dane geodezyjne

Na Geoportalu Kielce udostępniono uwolnione dane z PZGiK.

 

W celu pobrania wektora działek (dla zakresu Miasta Kielce) należy kliknąć prawym klawiszem myszy na dowolnej działce, a następnie w okienku z Informacją o obiekcie wybrać atrybut:Pobierz (shp, gml, geojson)

 

Link do geoportalu z wyświetlonymi działkami ewidencyjnymi:

https://gis.kielce.eu/?permalink=47132192

 

W celu pobrania wektora budynków (dla zakresu Miasta Kielce) należy kliknąć prawym klawiszem myszy na dowolnym budynku, a następnie w okienku z Informacją o obiekcie wybrać atrybut:Pobierz (shp, gml, geojson)

Link do geoportalu z wyświetlonymi budynkami ewidencyjnymi:

https://gis.kielce.eu/?permalink=47132189

 

W celu pobrania wektora z punktami osnowy (dla zakresu Miasta Kielce) należy kliknąć prawym klawiszem myszy na dowolnym punkcie osnowy, a następnie w okienku z Informacją o obiekcie wybrać atrybut:Pobierz (shp)

Link do geoportalu z wyświetloną osnową

https://gis.kielce.eu/?permalink=47398417

Praca Wydziału Geodezji od 1 czerwca 2020 r.

I. Wprowadzenie zmian organizacyjnych w przyjmowaniu interesantów (obsługa bezpośrednia)

 

W Wydziale Geodezji będą przyjmowani wyłącznie interesanci umówieni z dnia na dzień na konkretną godzinę. Rezerwacji terminu można dokonać wyłącznie telefonicznie.

 

 

Sprawy z zakresu działania Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru

 1. Sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, zgłoszenia zmian danych – tel. 41 36 76 868
 2. Sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków – tel. 41 36 76 856
 3. Sprawy z zakresu podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości – tel. 41 36 76 857
 4. Sprawy z zakresu numeracji porządkowej – tel. 41 36 76 860
 5. Inne informacje z zakresu działania Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru – tel. 41 36 76 863

 

 

Sprawy z zakresu działania Referatu Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

 1.  Udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego - tel. 41 36 76 842
 2. Zgłaszanie prac geodezyjnych - tel. 41 36 76 850
 3. Weryfikacja zgłoszonych prac geodezyjnych - tel. 41 36 76 853
 4. Przyjmowanie opracowań geodezyjnych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - tel. 41 36 76 852
 5. Aktualizacja baz danych - tel. 41 36 76 848
 6. Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - tel. 41 36 76 849
 7. Inne informacje z zakresu działania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - tel. 41 36 76 854

   
II.     Prosimy interesantów o punktualne zgłaszanie się do Wydziału na umówione terminy.
 

III.   Interesanci zgłaszający się do Urzędu mają obowiązek używania maseczki ochronnej oraz są zobowiązani do dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu; należy posiadać własny długopis.

 

IV.    Wnioski można składać osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, pocztą tradycyjną, przez profil zaufany lub z podpisem kwalifikowanym.

 

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności