Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Sekretarz Miasta

Janusz Koza

Z wykształcenia historyk. Poseł KPN I i II kadencji; były członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. W latach 1998-2002 - Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody ds. Zarządzania Jakością (ŚUW po 7 miesiącach przygotowań uzyskał, jako pierwszy w Polsce urząd administracji rządowej, certyfikat zgodności z PN-EN ISO 9001:2001). W 2001 roku był także współtwórcą sukcesu ŚUW, który zdobył tytuł Najbardziej Przyjaznego Urzędu Administracji Rządowej w konkursie organizowanym przez Urząd Służby Cywilnej. Zna doskonale w teorii i praktyce zagadnienia związane z administracją publiczną. Pełnił funkcję Sekretarza Wojewódzkiego Zespołu ds. Reformy Administracji Publicznej. Od listopada 2002 roku pracuje w Urzędzie Miasta w Kielcach – obecnie jako sekretarz Miasta. Dzięki wysokim kompetencjom i predyspozycjom do kierowania zespołami ludzkimi w Urzędzie Miasta udało się wprowadzić wiele zmian, mających na celu usprawnienie obsługi klienta, m.in.: wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, przystąpienie do programu „Przejrzysta Polska”, projektu „e-Świętokrzyskie”. Umie nawiązywać kontakty z innymi organizacjami i instytucjami, czego przykładem może być jego współpraca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach, w ramach realizacji programu „Demokracja dla Ukrainy”. W trakcie wizyty studyjnej w Stanach Zjednoczonych poznał zasady funkcjonowania amerykańskiej administracji na poziomie stanowym i samorządowym. W czasie szkoleń w Austrii i we Francji poznał dokładnie zagadnienia związane z integracją europejską. W 2006 r. został wybrany do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jako jedyny radny z listy Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski. Współtwórca Stowarzyszenia: Obywatelski Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Pro Memoria. Uczestnik Marszów Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, współinicjator odbudowy Krzyża na kieleckiej Bruszni, upamiętniającego powstańców styczniowych.

Sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez następujące wydziały Urzędu Miasta Kielce: Wydział Organizacyjny, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych.
W obszarze nadzoru znajdują się miejskie jednostki organizacyjne: Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce, Miejski Urząd Pracy.

 

tel. 41-36-76-105

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571