Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Zastępcy Prezydenta

ANDRZEJ SYGUT

Andrzej Sygut pochodzi z Wierzbicy w gminie Kije. Jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na początku kariery zawodowej pracował w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem, później przez wiele lat w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych.

Od 1990 r. był świętokrzyskim kuratorem oświaty, zaś od stycznia 2002 r. pracował w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

Sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez następujące wydziały (szczegółowy wykaz w Zarządzeniu nr 390/2016 z 26.10.2016r.):

 1. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego,
 2. Wydział Komunikacji,
 3. Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej.


W obszarze nadzoru znajdują się nw. jednostki organizacyjne miasta:

 1. Przedszkola Samorządowe,
 2. Szkoły Podstawowe,
 3. Gimnazja,
 4. Zespoły Szkół Ogólnokształcących,
 5. Licea,
 6. Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych,
 7. Zespoły Szkół Zawodowych,
 8. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych,
 9. Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy
 10. Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze,
 11. Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
 12. Świetlica Wspierająco - Integrująca „Plus”,
 13. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
 14. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1,
 15. Żłobki Samorządowe,
 16. Młodzieżowy Dom Kultury,
 17. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,
 18. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji,
 19. Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.

 

 

 

25-361 Kielce, 
Strycharska 6, pok. 702
tel. 41-36-76-551
fax 41-34-32-200

TADEUSZ SAYOR

Ukończył kierunek Elektronika Przemysłowa na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Jego kariera zawodowa związana była z Fabryką Samochodów Specjalizowanych "SHL" w Kielcach (obecnie ZWM "SHL" S.A.), gdzie pracował na różnych stanowiskach. Ukończył kursy, m.in. dla Członków Rad Nadzorczych oraz Management Training in British Industry (w Londynie). Zna język angielski.

 

Prezydent sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wydziały:

 1. Wydział Inwestycji,
 2. Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,
 3. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 1 ust.3 pkt 5  Zarządzenia nr 257/2018 z 4 lipca 2018r.

 

W obszarze nadzoru znajdują się jednostki organizacyjne miasta:

 1. Kielecki Park Technologiczny,
 2. Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

 

25-303 Kielce
Rynek 1, pok. 121
tel. 41 36 76 121 
 

CZESŁAW GRUSZEWSKI

Inżynier energetyk absolwent Politechniki Gdańskiej. Pracę zawodową rozpoczął w 1977 r. w FSS "Polmo-SHL" w pionie technicznym. Był radnym wojewódzkim. W latach 1988-1993 pełnił funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej (MPO i KPRD). Do 1999 był dyrektorem w prywatnym przedsiębiorstwie budowlanym działającym w grupie firm z udziałem kapitału zagranicznego. Od 1999 pracuje w Urzędzie Miasta.

 

Sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez następujące wydziały:

 1. Wydział Architektury i Budownictwa,
 2. Wydział Mieszkalnictwa,
 3. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem,
 4. Wydział Zarządzania Energią.

 

W obszarze nadzoru znajdują się nw. jednostki organizacyjne miasta:

 1. Miejski Zarząd Budynków,
 2. Miejski Zarząd Dróg,
 3. Geopark Kielce,
 4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

 

25-303 Kielce

Rynek 1, pok. 108

tel. 41 36 76 108

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym