Kontrast
Czcionka
English

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Komunikat

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miasta Kielce w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 10.00 (POSTANOWIENIE)

Sesja odbędzie się w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Kielce na lata 2019 – 2045; (PROJEKT)

Projekt uchwały budżetowej miasta Kielce na 2019 rok. (PROJEKT)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Szanowni Państwo

Radne/Radni Rady Miasta Kielce

Kadencji 2014-2018

W związku z dobiegającą końca kadencją Rady Miasta zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwrot do Zakładu Obsługi Urzędu Miasta Kielce użyczonych Państwu komputerów przenośnych LENOVO FLEX 2 zgodnie z §3 pkt 4 Umów Użyczenia w brzmieniu: „Po wygaśnięciu umowy Biorący wyda użyczającemu bez uprzedniego wezwania przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym. Biorący nie jest odpowiedzialny za zużycie przedmiotu użyczenia będącym następstwem zwykłego używania”.

Laptopy można zwracać do Działu Infrastruktury Teleinformatycznej Zakładu Obsługi Urzędu Miasta Kielce, p. 102, Strycharska 6 lub p. 135, Rynek 1.

więcej

Komisje

Strona dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym