Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Nowe oddziały przedszkolne

logotypy

Zaprosze do składania ofert zakup i dostawę dywanów do sal przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6  Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej zaprasza do składania ofert zakup i dostawę dywanów do sal przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach.

Zaproszenie do składania ofert na realizację zajęć z rytmiki w oddziałach przedszkolnych

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6  Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej zaprasza do składania ofert na realizację zajęć z rytmiki w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 31 i/lub Szkole Podstawowej nr 34.

 

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Szczegółowy opis zamówienia
3a. Formularz oferty – wydruk czarno-biały
3b. Formularz oferty – wydruk kolorowy
4a. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym- wydruk czarno-biały
4b. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym-wydruk kolorowy
 

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 31..."

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6  Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach”.

 

Zmiana ogłoszenia z dnia 24.11.2017
Zmiana dotyczy:

Rozdział III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wymagania dotyczące urządzeń placu zabaw oraz nawierzchni i ogrodzenia o których mowa w pkt 1-4:
Zestaw zabawowy określony w pkt. 1 lit. a przeznaczony dla dzieci składający się z m. in. następujących elementów:
Pkt 3. Podesty oraz trap łączący wykonane z płyty HDPE.
Pkt 4. Daszki, zabudowy boczne chroniące przed upadkiem wykonane z płyty HDPE.

 

Rozdział VII. PROCEDURA
Pkt 5. Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2017 r. o godz. 12:00.  
Pkt 9. Zamawiający nie rozstrzygnie postępowania w przypadku nie złożenia jednej ważnej oferty.

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Szczegółowy opis zamówienia

3a. Formularz oferty (czarno-biały)

3b. Formularz oferty (kolorowy)

4a. Oświadczenie o braku powiazań z zamawiającym (wydruk czarno-bialy)

4b. Oświadczenie o braku powiazań z zamawiającym (wydruk kolorowy)

5. Plan Funkcjonalno-Użytkowy

6. Załącznik nr 1. do PFU


1. Ogloszenie poprawione 24.11.2017
2. Szczegolowy Opis Zamowienia - zmiana 24.11.2017
5. Program Funkcjonalno-Uzytkowy - zmiana 24.11.2017

7. Projekt umowy

 

 

Zaproszenie do składania ofert na realizację zajęć z logopedii w oddziałach przedszkolnych

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej zaprasza do składania ofert na realizację zajęć z logopedii w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 31 i/lub Szkole Podstawowej nr 34.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie-zaproszenie

2. Szczegółowy Opis Zamówienia

3a. Formularz Oferty (czarno-biały)

3b. Formularz Oferty (w kolorze)

4a. Oświadczenie o braku powiazań z zamawiającym (wydruk czarno-bialy)

4b. Oświadczenie o braku powiazań z zamawiającym (wydruk kolorowy)

Zaproszenie do składania ofert na realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej w oddziałach przedszkolnych

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6  Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej zaprasza do składania ofert na realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 31 i/lub Szkole Podstawowej nr 34.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie-zaproszenie

2. Szczegółowy Opis Zamówienia

3a. Formularz Oferty (czarno-biały)

3b. Formularz Oferty (w kolorze)

4a. Oświadczenie o braku powiazań z zamawiającym (wydruk czarno-bialy)

4b. Oświadczenie o braku powiazań z zamawiającym (wydruk kolorowy)

Zaproszenie do składania ofert na realizację zajęć z rytmiki w oddziałach przedszkolnych

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6  Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej zaprasza do składania ofert na realizację zajęć z rytmiki w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 31 i/lub Szkole Podstawowej nr 34.

 

Do pobrania:

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Szczegółowy opis zamówienia
3a. Formularz oferty – do wydruku w kolorze
3b. Formularz oferty – do wydruku czarno-białego
4a. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym-wydruk kolorowy
4b. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym-wydruk czarno-biały
 

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć z rytmiki

W związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej na projekt „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie” Gmina Kielce ogłasza zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć z rytmiki w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 31 oraz Szkole Podstawowej nr 34.

Szczegółowe informacje oraz wzór oferty w  załączniku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 27.10.2017 r. do godz.12:00  w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6), w Kancelarii – pokój 12.

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć z rytmiki w oddziałach przedszkolnych

W związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej na projekt „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie” Gmina Kielce ogłasza zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć z rytmiki w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 31 oraz Szkole Podstawowej nr 34.
Szczegółowe informacje oraz wzór oferty w załączniku.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 02.10.2017 r. do godz.12:00  w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6), w Kancelarii – pokój 12.

Projekt: „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie”

Zapytanie ofertowe na: Prowadzenie zajęć z rytmiki w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 31 oraz Szkole Podstawowej nr 34

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z rytmiki w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie RPSW.08.03.06 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT (projekty konkursowe).

 

Zajęcia będą odbywały się dla dzieci uczęszczających do projektowych oddziałów przedszkolnych przy:
‐  Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi (4 oddziały) oraz
‐  Szkole Podstawowej nr 34 (4 oddziały).

 

Szczegóły Zapytania ofertowego wraz z załączonym  wzorem oferty

Projekt pn.: „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie”

W dniu 04.09.2017 r. zostanie podpisana umowa dotycząca projektu pn.: „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie”. Projekt realizowany przez Gminę Kielce, dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6  Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.  Skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujących na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (Gminy Kielce oraz Miasta i Gminy Chęciny, Miasta i Gminy Chmielnik, Miasta i Gminy Daleszyce, Gminy Górno, Gminy Masłów, Gminy  Miedziana Góra, Miasta i Gminy Morawica, Gminy Piekoszów, Gminy Sitkówka-Nowiny, Gminy Strawczyn i Gminy Zagnańsk). W ramach tego przedsięwzięcia wygenerowane zostały dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 31 (ul. Krzemionkowa 1) i w Szkole Podstawowej nr 34 (ul. Naruszewicza 16). W Szkole Podstawowej nr 31 utworzone zostały 4 oddziały po 20 dzieci,  w Szkole Podstawowej nr 34  - 4 oddziały po 25 dzieci. Łącznie wygenerowano 180 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego. W nowych oddziałach przedszkolnych oprócz zajęć z podstawy programowej będą prowadzone dodatkowe zajęcia logopedyczne i gimnastyki korekcyjnej. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do nowo powstałych oddziałów przedszkolnych, pomoce dydaktyczne, zabawki, a także zostanie wybudowany nowy plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 31. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2017 roku do 31.08.2018 roku. Projekt opiewa na kwotę: 1.830.999,11 zł.

 

Regulamin rekrutacji do projektu

 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście 2019
Lato w Mieście 2019
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571