Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert

17-09-2021
Zaproszenie do składania ofert na „Zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę szkoleń on-line dla partnerstwa KOF.
więcej

Prezydenta Miasta Kielce ogłasza przetarg ustny nieograniczony

16-09-2021
Prezydenta Miasta Kielce ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kielce.
więcej

Informacja dla interesariuszy PGN

15-09-2021
Miasto Kielce przystąpiło do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), który ma na celu analizę obecnej emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł zlokalizowanych na terenie Miasta oraz propozycje przyszłych działań.
więcej

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

08-09-2021
Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”
więcej

Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego

08-09-2021
Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie ogłasza przetarg publiczny pisemny nr 3/0k-dg/2021 na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych.
więcej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

06-09-2021
Prezydent Miasta Kielce ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kielcach przy ulicy Krakowskiej
więcej

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia

03-09-2021
Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia na "Szkolenie warsztatowe dla pracowników Urzędu Miasta Kielce, miejskich jednostek organizacyjnych lub miejskich spółek komunalnych z zakresu zastosowania danych w zarządzaniu miastem oraz obsługi...
więcej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

03-09-2021
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o konsultacjach społecznych na temat preferencji mieszkańców co do sposobu zagospodarowania parku miejskiego Dolina Silnicy
więcej
1  2  3  4  5  6    
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności