Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie

24-08-2011
Przetarg nieograniczony na "Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu fotograficznego na potrzeby Wzgórza Zamkowego w Kielcach".
więcej

Przetarg nieograniczony

23-08-2011
Przetarg nieograniczony na "Zakup samochodu na potrzeby Wzgórza Zamkowego w Kielcach"
więcej

Ogłoszenie

23-08-2011
Przetarg nieograniczony na "Zakup wyposażenia Studia Ceramicznego Wzgórza Zamkowego w Kielcach etap I".
więcej

Przetarg nieograniczony

18-08-2011
Przetarg nieograniczony na "Dostawa mebli biurowych i sprzętu AGD dla Wzgórza Zamkowego przy ul. Zamkowej 3 w Kielcach".
więcej

Obwieszczenie

12-08-2011
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa
więcej

Ogłoszenie Prezydenta Kielc

12-08-2011
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.1 – NIEWACHLÓW I – ul. Transportowców” oraz prognozy oddziaływania na środowisko
więcej

Obwieszczenie

10-08-2011
Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: pn. „Ulica Wydryńska w Kielcach”
więcej

Obwieszczenie

10-08-2011
Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: pn. „Przebudowa i rozbudowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, Tobru...
więcej
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    16
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin
XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571