Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie o Konkursie

18-12-2012
Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie ogłoszenia "Konkursu Ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2013 – 2016”.
więcej

Ogłoszenie

31-10-2012
WYKAZY UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO W DNIACH OD 03.09.2012 DO 03.10.2012 DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II – ZALEW KIELECKI – KLONOWA – PIASKI” ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA...
więcej

Obwieszczenie Prezydenta Kielc

26-10-2012
Obwieszczenie Prezydenta Kielc o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa ulicy Daleszyckiej w Kielcach”
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

07-09-2012
Ogłoszenie prezydenta Kielc o wywieszeniu w dniach od 7 do 28 września 2012 roku wykazu: lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
więcej

Ogłoszenie

09-03-2012
W związku z zakończeniem procedury dotyczącej rozstrzygnięcia przez Prezydenta Miasta Kielce uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kielce Wschód - Obszar III.3 Ostrogórka - Wojska Polskiego" oraz prognozy...
więcej

Przetarg nieograniczony

02-12-2011
Przetarg nieograniczony na "Zakup wyposażenia Laboratorium Mody dla Wzgórza Zamkowego w Kielcach"
więcej

Ogłoszenie

01-12-2011
Urząd Miasta Kielce, Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Referat Aktywizacji Gospodarczej w ramach projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora” zaprasza do składania ofert na zakup...
więcej

Obwieszczenie wojewody świętokrzyskiego.

29-11-2011
Obwieszczenie wojewody świętokrzyskiego.
więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    15
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571