Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie prezydenta Kielc

29-08-2013
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych miasta na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.
więcej

Ogłoszenie Konkursu Ofert dot. "Programu szczepień przeciw grypie ..."

24-07-2013
Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie ogłoszenia Konkursu Ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Program szczepień przeciw grypie na lata 2013 – 2016"
więcej

Ogłoszenie

21-06-2013
Wykaz uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kielce - Śródmieście - Obszar I.1.3 Czarnowska...
więcej

Ogłoszenie

21-06-2013
Protokół rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonej w dniach 12.04 - 15.05.2013 r. do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kielce - Śródmieście - Obszar I.1.3 Czarnowska...
więcej

Ogłoszenie

21-06-2013
Protokół rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego w dniach 12.04 - 15.05.2013 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kielce - Śródmieście - Obszar I.1.3 Czarnowska, Żelazna, PKS".
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

15-05-2013
Ogłoszenie prezydenta Kielc o wywieszeniu w dniach od dnia 14 maja 2013 r. do dnia 3 czerwca 2013 r., w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu Nr 3/2013 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

07-05-2013
Ogłoszenie prezydenta Kielc o wywieszeniu w dniach od 7 maja 2013 r. do 28 maja 2013 r wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kielcach przy ulicy Mąchockiej.
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

24-04-2013
Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań zleconych miasta na 2013 rok w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu...
więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    11
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571