Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Obwieszczenie

10-08-2011
Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: pn. „Ulica Wydryńska w Kielcach”
więcej

Obwieszczenie

10-08-2011
Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: pn. „Przebudowa i rozbudowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, Tobru...
więcej

Ogłoszenie Prezydenta Kielc

08-08-2011
Ogłoszenie Prezydenta Kielc o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.
więcej

Ogłoszenie

04-08-2011
Ogłoszenie Prezydenta Kielc o wywieszeniu w dniach od 4 sierpnia 2011r. do 25 sierpnia 2011r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kielcach, przy ulicy Wojska Polskiego
więcej

Ogłoszenie Prezydenta Kielc

03-08-2011
Prezydent Miasta Kielce ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Zagórskiej 12, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Kielce /obr. 0017/ jako działka ewidencyjna nr 1334 o pow. 0,11...
więcej

Obwieszczenie

03-08-2011
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym. Rozbudowa ulicy Krzywej w Kielcach”
więcej

Obwieszczenie

03-08-2011
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narw...
więcej

Obwieszczenie

03-08-2011
Obwieszczenie wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Ra...
więcej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    11
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności