Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Informacja

11-05-2010
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu posiada zbędne składniki majątku ruchomego.
więcej

Informacja Prezydenta Miasta Kielce

07-05-2010
Prezydent Miasta Kielce informuje, że że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informacje o projekcie „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.3 KAWETCZYZNA – Szwedzka” ...
więcej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

07-05-2010
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o ponownym wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu m.p.z.p. „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.3 KAWETCZYZNA – Szwedzka” położonego na obszarze miasta Kielce
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

05-05-2010
Ogłoszenie prezydenta Kielc o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców
więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

05-05-2010
Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce „Rozbudowa ul. Zagórskiej (na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej)”
więcej

Ogłoszenie

26-04-2010
Wypłata świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych organizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej odbywać się będzie w Kasie Urzędu Miasta w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1.
więcej

Wykaz wyposażenia zużytych składników majątku ruchomego w obiekcie MOSiR

19-03-2010
Wykaz wyposażenia zużytych składników majątku ruchomego w obiekcie MOSiR Kielce w Dziale Marketingu, Sportu, Rekreacji i Turystyki.
więcej

Wykaz zużytego majątku ruchomego MOSiR

11-03-2010
Wykaz zużytego majątku ruchomego obiektu MOSiR przy ul.Toporowskiego 96 - PŁYWALNIA MORS
więcej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    11
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571