Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Informacja Prezydenta Miasta Kielce

07-05-2010
Prezydent Miasta Kielce informuje, że że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informacje o projekcie „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.3 KAWETCZYZNA – Szwedzka” ...
więcej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

07-05-2010
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o ponownym wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu m.p.z.p. „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.3 KAWETCZYZNA – Szwedzka” położonego na obszarze miasta Kielce
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

05-05-2010
Ogłoszenie prezydenta Kielc o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców
więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

05-05-2010
Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce „Rozbudowa ul. Zagórskiej (na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej)”
więcej

Ogłoszenie

26-04-2010
Wypłata świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych organizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej odbywać się będzie w Kasie Urzędu Miasta w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1.
więcej

Wykaz wyposażenia zużytych składników majątku ruchomego w obiekcie MOSiR

19-03-2010
Wykaz wyposażenia zużytych składników majątku ruchomego w obiekcie MOSiR Kielce w Dziale Marketingu, Sportu, Rekreacji i Turystyki.
więcej

Wykaz zużytego majątku ruchomego MOSiR

11-03-2010
Wykaz zużytego majątku ruchomego obiektu MOSiR przy ul.Toporowskiego 96 - PŁYWALNIA MORS
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

25-01-2010
Ogłoszenie prezydenta Kielc o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
więcej
1    13  14  15  16  17  18  19  20  21    21
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności