Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego dot. nieruchomości przy ul. Zgody

25-06-2014
Ogłoszenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia odszkodowania za prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej przy ul. Zgoda, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce jako działka nr 86/10.
więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia odszkodowania

25-06-2014
Ogłoszenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce jako działka nr 1308/9 przy ul. Prostej.
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

22-05-2014
Prezydent Miasta Kielce ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Kielcach.
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

17-04-2014
Ogłoszenie prezydenta Kielc o wywieszeniu w dniach od 15 kwietnia do 6 maja 2014 r., w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

13-02-2014
Ogłoszenie prezydenta Kielc o wywieszeniu w dniach od 12.02.2014 r. do 04.03.2014 r. wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ulicy Zagnańskiej.
więcej

Ogłoszenie Prezydenta Kielc

28-01-2014
Ogłoszenie Prezydenta Kielc o wywieszeniu w dniach od 29 stycznia do 19 lutego 2014 roku wykazu: lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców...
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

29-08-2013
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych miasta na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.
więcej

Ogłoszenie Konkursu Ofert dot. "Programu szczepień przeciw grypie ..."

24-07-2013
Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie ogłoszenia Konkursu Ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Program szczepień przeciw grypie na lata 2013 – 2016"
więcej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    19
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571