Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce UEFA EURO U21 Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Kalendarz wydarzeń

Pokaż/ukryj kalendarz

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Ogłoszenia

Ogłoszenie prezydenta Kielc

13-04-2017

PREZYDENT MIASTA KIELCE

o g ł a s z a

 

przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu o pow. 3380 m2 położonego w Kielcach przy al. Na Stadion, obejmującego część działki oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce obr. 0022 numerem 61.

 

Przedmiotowy grunt w  mpzp „Stadion Leśny – Skocznia” w Kielcach, przeznaczony jest pod teren zieleni urządzonej z dopuszczeniem zabudowy usługowej związanej z rekreacją i wypoczynkiem (symbol 6ZPU).

 

Celem dzierżawy jest prowadzenie działalności usługowej związanej z rekreacją i wypoczynkiem.

 

Minimalny (wywoławczy) miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 2 900,00 zł + 23% VAT.

 

Wysokość wadium  8 700,00 zł, termon wpłacenia wadium do dnia 12 maja 2017 r.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1, sala 112,  w dniu  16 maja 2017 r. godz. 1000.

 

Ogłoszenie o przetargu oraz warunki przetargu wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kielce Rynek 1 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce /www.um.kielce.pl lub www.bip.kielce.eu/ .

lista aktualności
Budżet Obywatelski
Idea Kielce
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

  Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym