Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie prezydenta Kielc

14-07-2017

                                                      OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i 124a ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2016.2147 ze zm.),Prezydent Miasta Kielce, wykonujący zadania starosty z zakresu  administracji rządowej

 

                                                      zawiadamia

 

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, w trybie art. 124 ww. ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania  z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kielcach przy ul. Krakowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Kielce, obr. 0015, jako działka nr 625, poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie na realizację na ww. nieruchomości inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 6 u.g.n., polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, tj. gazociągu średniego ciśnienia 50 mm o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa, w rejonie ulicy Krakowskiej oraz ustanowienia pasa strefy kontrolowanej  gazociągu o szerokości 1,0 m.

 

Jeżeli  w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, postępowania  w przedmiotowej sprawie zostaną wszczęte.

             

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w zakreślonym powyżej terminie zgłosiły się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM Kielce, Rynek 1, pokój nr 217, w godz. 7.30-15.30, tel. 41 36 76 217, celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym