Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie prezydenta Kielc

05-12-2017

                                              OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a 124b ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2016.2147 ze zm.), Prezydent Miasta Kielce, wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej

                                                        zawiadamia

 

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, w trybie art. 124b ww. ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w sprawie zobowiązania właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kielcach  przy ul. Targowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Kielce, obr. 0010,  jako działka nr 927/8, Wodociągom Kieleckim Sp. z o.o., w celu wykonania czynności związanych z remontem wodociągu ø  400 mm o długości 100 mb, od ulicy Koziej do ul. Targowej, metodą bezwykopową.

 

Jeżeli  w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, postępowania  w przedmiotowej sprawie zostaną wszczęte.

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w zakreślonym powyżej terminie zgłosiły się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  i Geodezji UM Kielce, Rynek 1, pokój nr 217, w godz. 7.30-15.30, tel. 41 36 76 217, celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.

 

 

PREZYDENT MIASTA KIELCE                           

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym