Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych

11-02-2020

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124 ust 1 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.2020.65) Prezydent Miasta Kielce, wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Kielcach, oznaczonych w ewidencji gruntów m. Kielce jako działki:


20 o pow. 0,1288 ha, obr. 0018
18 o pow. 0,4597 ha, obr. 0018
17 o pow. 0,0838 ha, obr. 0018
427 o pow. 0,0639 ha, obr. 0013
293/2 o pow. 0,0706 ha, obr. 0013
263 o pow. 0,4702 ha, obr. 0013,


poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie na przeprowadzenie przez w/w nieruchomości dwóch linii średniego napięcia 15 kV.

 


Jeżeli  w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, postępowania w przedmiotowych sprawach zostaną wszczęte.

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do ww. nieruchomości o zgłoszenie się celem udokumentowania swoich praw i przedłożenia stosownych dowodów na ich istnienie, w zakreślonym powyżej terminie, do Urzędu Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, plac Rynek 1, pok. 215, (w godzinach pracy, tj. 730 – 1500), tel. 41 36 76 215, prowadzący sprawę – inspektor Jacek Jurkiewicz.
 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności