Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym (ul. Olszewskiego)

14-02-2020

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, j.t.)


PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
prawa własności  nieruchomości gruntowych, położonych w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego /obr. 0005/, o łącznej pow. 0,3946 ha.

 

I przetarg odbył się w dniu 5 listopada 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

1. Opis nieruchomości: prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych,  położonych w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego /obr. 0005/, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Miasta  Kielce  jako działki ewidencyjne nr: 6/504 o pow. 0,0100 ha, 6/505 o pow. 0,1532 ha, objęte księgą wieczystą KI1L/00138767/7 oraz 6/491 o pow. 0,2313 ha i 6/499 o pow. 0,0001 ha, objęte księgą wieczystą KI1L/00159421/3

 

2.   Cena wywoławcza nieruchomości: 620 000,00 zł ( plus podatek VAT )

 

3. Termin i miejsce przetargu: 15 kwietnia 2020 r. (środa), godz. 10°°, sala Konferencyjna Rady Miasta Kielce (wejście do urzędu od strony parkingu wielopoziomowego) w Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1.

 

4. Wysokość wadium: 124 000,00  zł,  termin wpłacenia wadium :  do dnia 8 kwietnia 2020 r.

 

5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, strona internetowa Urzędu Miasta Kielce: www.um.kielce.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce: www.bip.kielce.eu.

 

6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, pok. 222, tel. (41) 36 76 222,  pok. 223 tel. (41) 36 76 223  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności