Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego (dot. ul. Brzoskwiniowej)

26-05-2021

Znak: GN-IV.6821.6.9.2021.MP                                     

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.-Dz.U. 2020.1990.)
 

Prezydent Miasta Kielce,

wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej

zawiadamia:


o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kielcach  przy  ul. Brzoskwiniowej, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce jako działka nr 1134/2 obr.0024, poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach na przeprowadzenie przez przedmiotową nieruchomość sieci gazowej  niskiego ciśnienia  wraz z odcinkami sieci o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 10 kPa  o średnicy  dn 63-110mm PE  oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu o szer. 1,0 m ( po 0,5 m od osi gazociągu).


Jeżeli  w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby którym przysługują prawa rzeczowe do powyższej nieruchomości, postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie wszczęte.


 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności