Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kamera na Rynek Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Kalendarz wydarzeń

Pokaż/ukryj kalendarz

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej

Kielce, Rynek 1
tel. 41-36-76-230 (Rynek)

lub 41-36-76-000 - centrala UM

 Godziny pracy

 • od poniedziałku do czwartku: 7.30 - 17.00, 
 • piątek: 7.30 - 15.30
  • Biuro Rejestracji Pojazdów (Rynek) 
  • Biuro Praw Jazdy (Rynek) 

 

 • od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30 
  • Biuro Działalności Gospodarczej (Rynek)

 

 

Przyjmowanie dokumentów:

 • Biuro Rejestracji Pojazdów (Rynek)
  • od poniedziałku do czwartku: 7.45 - 16.30
  • piątek:7.45 - 15.00
  • tel. 41 36 76 (028 - 032)
 • Biuro Praw Jazdy (Rynek)
  • od poniedziałku do czwartku: 7.45 - 16.45
  • piątek: 7.45 - 15.15
  • tel. 41 36 76 (024 - 026)
 • Biuro Działalności Gospodarczej (Rynek) - od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30
 • tel. 41 36 76 (233 - 235)

Dyrektor Wydziału:

Tadeusz Kot


tel. 41 36 76 230

W skład Wydziału Komunikacji i Działalności Gospodarczej wchodzą :

 • Biuro Rejestracji Pojazdów,  Magdalena Kosowska  - kierownik biura, pok. 115, tel. 41 36 76 115
 • Biuro Praw Jazdy, Izabela Marud  - kierownik biura, pok. 21, tel. 41 36 76 021
 • Biuro Działalności Gospodarczej,  Grzegorz Witkowski - kierownik biura, pok. 231, tel. 41 36 76 231
 • stanowisko ds. organizacyjnych

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji i Działalności Gospodarczej należą w szczególności następujące zadania:


A

 

 1. przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla wydania, cofania i stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych,
 2. przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
 3. przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla określenia zasad usytuowania na terenie Miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
 4. przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla ustalenia dni i godzin otwarcia oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, zakładów usługowych dla ludności,
 5. przygotowanie projektów opinii Rady Miasta Kielce o lokalizacji salonów gier na automatach,
 6. przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozu osób i bagaży taksówkami osobowymi,
 7. przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla udzielenia zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a także zawieszania i cofania tych zezwoleń oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 8. wydawanie zezwoleń, w uzgodnieniu ze starostą, na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Miasta Kielce i powiatu kieleckiego

 

B

 1. wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących rejestracji i wyrejestrowania pojazdów,
 2. wydawanie decyzji administracyjnych o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,
 3. przechowywanie i zwracanie właścicielom dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez uprawniony organ lub jednostkę,
 4. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 5. wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom,
 6. wpisywanie przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 7. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,
 8. nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
 9. prowadzenie ewidencji tablic indywidualnych wydawanych na obszarze województwa świętokrzyskiego,
 10. wyznaczenie w ramach województwa świętokrzyskiego dla każdego organu rejestrującego pojemności rejestracyjnej tablic tymczasowych i tymczasowych badawczych,
 11. wydawanie praw jazdy krajowych i międzynarodowych,
 12. wysyłanie i żądanie akt ewidencyjnych kierowców,
 13. kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie ich kwalifikacji z tytułu przekroczenia dopuszczalnej ilości punktów karnych bądź utraty (cofnięcia) uprawnień,
 14. kierowanie kierowców na badania lekarskie,
 15. zatrzymywanie praw jazdy oraz cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 16. zwrot zatrzymanych praw jazdy i przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami,
 17. przeprowadzanie egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką osobową,
 18. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców.

 

C

 1. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

 

Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Programu Usuwania Azbestu
Program Usuwania Azbestu
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Termomodernizacja
Termomodernizacja
Program Ograniczenia Niskiej Emisji
Program Ograniczenia Niskiej Emisji
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym