Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
Kielce, Rynek 1,  ul. Szymanowskiego 6
tel. 41-36-76-589, fax 41-36-76-660 (Szymanowskiego 6)
lub 41-36-76-000 - centrala UM

 

Godziny pracy Wydziału:

Rynek 1

 • od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15:30,

 

ul. Szymanowskiego 6

 • od poniedziałku do środy w godz. 7.30 – 17:00,
 • w czwartki i piątki:  7.30 - 15.30.

 

Godziny obsługi klientów:
Biuro Działalności Gospodarczej (Rynek 1):

 • od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 15:15,

Biuro Dowodów Osobistych (ul. Szymanowskiego 6):

 • od poniedziałku do środy w godz. 7.45 – 16:45,
 • w czwartki i piątki:  7.45 - 15.15.

Biuro Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych (ul. Szymanowskiego 6):

 • od poniedziałku do środy w godz. 7.45 – 16:45,
 • w czwartki i piątki:  7.45 - 15.15.

Dyrektor Wydziału

 

Ewa Cybula

ul. Szymanowskiego 6 (pok. nr 75), 
tel.: 41-36-76-588

Zastępcy Dyrektora: 
 

Barbara Obara

ul. Szymanowskiego 6 (pok. nr 76),

tel. 41-36-76-595

W skład wydziału wchodzą:

 • Biuro Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych,
 • Biuro Dowodów Osobistych,
 • Biuro Działalności Gospodarczej,
 • stanowisko ds. organizacyjnych.

Zadania wydziału:


A

 

 1. wydawanie zezwoleń na sprzedaż/ sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz na wyprzedaż posiadanych zapasów, cofanie i stwierdzanie wygaśnięcia zezwolenia,
 2. określenie przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozu osób i bagaży taksówkami osobowymi,
 3. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Miasta i gmin ościennych objętych porozumieniem,
 4. wydawanie licencji na przewozy taksówką osobową,
 5. egzaminowanie w zakresie znajomości topografii miasta dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji na taksówkę osobową,
 6. kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców.

 

B

 

 1. wydawani i cofanie uprawnień instruktorów nauki jazdy,
 2. wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 3. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Miasta i powiatu kieleckiego,
 4. wydawanie licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przystosowanym do przewozu od 7 do 9 osób oraz na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.

 

C

 

 1. wydawanie dowodów osobistych,
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dowodów osobistych,
 3. udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
 4. prowadzenie rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 5. udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych,
 7. przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 8. przygotowanie dokumentacji do realizacji wniosków o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
 9. przygotowanie dokumentacji i ich aktualizacja w sprawach doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej (akcja kurierska)
 10. prowadzenie spraw związanych z wyborami,
 11. prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborczych,
 12. wykonywanie zdań związanych z przygotowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem spisu powszechnego na terenie miasta.
 13. przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG),
 14. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców oraz nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców.
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571