Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Wydział Komunikacji

Kielce, Rynek 1
tel. 41-36-76-230 (Rynek)

lub 41-36-76-000 - centrala UM

 

Godziny pracy Wydziału:

  • od poniedziałku do środy w godz. 7.30 – 17:00,
  • w czwartki i piątki:  7.30 - 15.30.

 

Godziny obsługi klientów:
Biuro Praw Jazdy:

  • od poniedziałku do środy w godz. 7.45 – 16:45,
  • w czwartki i piątki:  7.45 - 15.15.

Biuro Rejestracji Pojazdów:

  • od poniedziałku do środy w godz. 7.45 – 16:45,
  • w czwartki i piątki:  7.45 - 15.15.

W skład Wydziału Komunikacji wchodzą:

  • Biuro Rejestracji Pojazdów,
  • Biuro Praw Jazdy,
  • Stanowisko ds. Transportu,
  • Stanowisko ds. Organizacyjnych i Informacji.

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji należą w szczególności następujące zadania:

A

1) określenie przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozu osób i bagaży taksówkami osobowymi,
2) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Miasta i gmin ościennych objętych porozumieniem,
3) wydawanie licencji na przewozy taksówką osobową,
4) egzaminowanie w zakresie znajomości topografii miasta dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji na taksówkę osobową.

 

B

1) rejestrowanie i wyrejestrowywanie pojazdów,
2) prowadzenie ewidencji tablic indywidualnych wydawanych na obszarze województwa świętokrzyskiego,
3) wyznaczenie w ramach województwa świętokrzyskiego dla każdego organu rejestrującego pojemności rejestracyjnej tablic tymczasowych i tymczasowych badawczych,
4) wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom samochodowym,
5) przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów,
6) wydawanie praw jazdy krajowych i międzynarodowych, pozwoleń, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne,
7) kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, na badania lekarskie i badania psychologiczne,
8) zatrzymywanie i zwracanie praw jazdy,
9) cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
10) wydawanie i cofanie uprawnień instruktorów nauki jazdy,
11) wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
12) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Miasta i powiatu kieleckiego,
13) wydawanie licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przystosowanym
do przewozu od 7 do 9 osób oraz na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.

 

C

1) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Kielce, nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
2) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców oraz nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571