Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Rachunki bankowe

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 zaleca się dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej (za pomocą środków teleinformatycznych).

 

 

Urząd Miasta informuje, że  budżet Miasta Kielce obsługuje ING Bank Śląski S.A.

W ramach podpisanej umowy prowadzona jest  obsługa rachunków bankowych wszystkich podmiotów zależnych od Miasta (szkoły, przedszkola, żłobki, domy pomocy społecznej, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz inne jednostki budżetowe,  jak też instytucje kultury).

 

 

Numery rachunków bankowych:
Urząd Miasta Kielce
Rynek 1

25-303 Kielce

 

Nr BIC (SWIFT)    INGBPLPW - dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych

nr IBAN :  PL

 

Podatki i opłaty lokalne:

 

 • 84 1050 1461 1000 0023 5322 6174

 

  

 • 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

- opłata skarbowa,

 

 • Na indywidualne rachunki wskazane w decyzji podatkowej

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
 

Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na wszelkie pytania w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji,  pok. 211, tel. 41 36-76-211.


 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacać  należy na indywidualne rachunki bankowe, wskazane w informacji otrzymanej  z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

Jednocześnie informujemy, że informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta Kielce:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska – Referat Gospodarki Odpadami
Lokalizacja:   Kielce,  ul. Strycharska 6, pokoje: 414, 408
Kontakt : e-mail:

telefon interwencyjny rejestrujący rozmowy telefoniczne: 41 36 76 664, 41 36 76 657

 

Ustalenia dotyczące należności, nadpłat  oraz ewentualnych zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Referat Windykacji Należności Publicznoprawnych i Ulg
Lokalizacja:   Rynek 1
Telefon:   41 36 76 118
Pokój:   118
 

 

 

Pozostałe rachunki bankowe Urzędu Miasta:

 

 • 56 1050 1461 1000 0024 5152 4926;
  - opłata roczna oraz jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu, należna Gminie Kielce na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.)

 

 • 29 1050 1461 1000 0023 5322 5903:

- kaucje i wadia

 

 • 94 1050 1461 1000 0023 5322 5994:

- opłaty dotyczące rejestracji pojazdów,
- opłata za wydanie prawa jazdy,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

 • 41 1050 1461 1000 0023 5322 6075:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Gminy Kielce,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu


 • 63 1050 1461 1000 0023 5322 6067:

- dzierżawa gruntu Gminy Kielce,
- bezumowne korzystanie z gruntu Gminy Kielce,
- wykup lokalu mieszkalnego,
- zakup nieruchomości,
- zakup lokali użytkowych,
- opinia szacunkowa biegłego,
- opłata z tytułu prawa użytkowania  nieruchomości (np. ogródki działkowe)

 

 • 59 1050 1461 1000 0023 5322 6042:

- mandaty karne wystawione przez Straż Miejską


 • 03 1050 1461 1000 0024 1093 5163:

- kary porządkowe ustalane przez  Straż Miejską
 

 • 19 1050 1461 1000 0023 5322 5986:

- opłaty geodezyjne

 

 • 59 1050 1461 1000 0023 5322 5945:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności - nieruchomości Gminy Kielce,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
- opłata za wydanie karty wędkarskiej,
- zwrot kosztów sądowych,
- zwrot bonifikaty,

- dodatkowa opłata  za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- opłata z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach Miasta Kielce

 

 • 49 1050 1461 1000 0023 5322 6125:

- wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa,
- dzierżawa gruntu Skarbu Państwa,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – nieruchomości Skarbu Państwa,
- opinia szacunkowa biegłego -  nieruchomości Skarbu Państwa,
- zakup nieruchomości Skarbu Państwa,
- udostępnianie danych osobowych,
- opłata z tytułu przebywania w ośrodkach wsparcia

 

 • 04 1050 1461 1000 0024 0857 0964 :

- opłaty za wycinkę drzew,
- kary za wycinkę drzew,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska,
- opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.


Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na pytania w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Budżetu i Księgowości – Kielce, Rynek 1,  pok. 205, tel. 41 36-76-205.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności