Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Rachunki bankowe

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 zaleca się dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej (za pomocą środków teleinformatycznych).

 

W związku z rozstrzygnięciem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Bankową obsługę budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych” informujemy, że bankowa obsługa Miasta w okresie 01.01.2021 – 31.12.2022, będzie prowadzona przez ING Bank Śląski SA.

W związku z powyższym nie ulegają zmianie numery rachunków bankowych Miasta prowadzonych dotychczas w ING Bank Śląski SA.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku wprowadzono następujące zmiany:

1) brak możliwości dokonywania bezprowizyjnych wpłat gotówki w placówkach ING Bank Śląski SA,

2) zamknięcie Punktu Obsługi Klienta ING Bank Śląski SA w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1,

3) możliwość dokonywania wpłat gotówkowych bez prowizji we wszystkich urzędach pocztowych oraz filiach urzędów pocztowych Poczty Polskiej SA na terenie miasta Kielce na niżej wymienione rachunki.
 

Numery rachunków bankowych:
Urząd Miasta Kielce
Rynek 1

25-303 Kielce

 

Nr BIC (SWIFT)    INGBPLPW - dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych

nr IBAN :  PL

 

Podatki i opłaty lokalne:

 

 • 84 1050 1461 1000 0023 5322 6174

 

  

 • 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

- opłata skarbowa,

 

 • Na indywidualne rachunki wskazane w decyzji podatkowej

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
 

Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na wszelkie pytania w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji,  pok. 211, tel. 41 36-76-211.


 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacać  należy na indywidualne rachunki bankowe, wskazane w informacji otrzymanej  z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

Jednocześnie informujemy, że informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta Kielce:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska – Referat Gospodarki Odpadami
Lokalizacja:   Kielce,  ul. Strycharska 6, pokoje: 414, 408
Kontakt : e-mail:

telefon interwencyjny rejestrujący rozmowy telefoniczne: 41 36 76 664, 41 36 76 657

 

Ustalenia dotyczące należności, nadpłat  oraz ewentualnych zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Referat Windykacji Należności Publicznoprawnych i Ulg
Lokalizacja:   Rynek 1
Telefon:   41 36 76 118
Pokój:   118
 

 

 

Pozostałe rachunki bankowe Urzędu Miasta:

 

 • 56 1050 1461 1000 0024 5152 4926;
  - opłata roczna oraz jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu, należna Gminie Kielce na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.)

 

 • 29 1050 1461 1000 0023 5322 5903:

- kaucje i wadia

 

 • 94 1050 1461 1000 0023 5322 5994:

- opłaty dotyczące rejestracji pojazdów,
- opłata za wydanie prawa jazdy,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

 • 41 1050 1461 1000 0023 5322 6075:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Gminy Kielce,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu


 • 63 1050 1461 1000 0023 5322 6067:

- dzierżawa gruntu Gminy Kielce,
- bezumowne korzystanie z gruntu Gminy Kielce,
- wykup lokalu mieszkalnego,
- zakup nieruchomości,
- zakup lokali użytkowych,
- opinia szacunkowa biegłego,
- opłata z tytułu prawa użytkowania  nieruchomości (np. ogródki działkowe)

 

 • 59 1050 1461 1000 0023 5322 6042:

- mandaty karne wystawione przez Straż Miejską


 • 03 1050 1461 1000 0024 1093 5163:

- kary porządkowe ustalane przez  Straż Miejską
 

 • 19 1050 1461 1000 0023 5322 5986:

- opłaty geodezyjne

 

 • 59 1050 1461 1000 0023 5322 5945:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności - nieruchomości Gminy Kielce,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
- opłata za wydanie karty wędkarskiej,
- zwrot kosztów sądowych,
- zwrot bonifikaty,

- dodatkowa opłata  za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- opłata z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach Miasta Kielce

 

 • 49 1050 1461 1000 0023 5322 6125:

- wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa,
- dzierżawa gruntu Skarbu Państwa,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – nieruchomości Skarbu Państwa,
- opinia szacunkowa biegłego -  nieruchomości Skarbu Państwa,
- zakup nieruchomości Skarbu Państwa,
- udostępnianie danych osobowych,
- opłata z tytułu przebywania w ośrodkach wsparcia

 

 • 04 1050 1461 1000 0024 0857 0964 :

- opłaty za wycinkę drzew,
- kary za wycinkę drzew,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska,
- opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.


Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na pytania w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Budżetu i Księgowości – Kielce, Rynek 1,  pok. 205, tel. 41 36-76-205.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności