Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

zit - loga

Polityka spójności

Nowe rozwiązania dla miast w polityce spójności na lata 2014-2020

Polityka spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 obfituje w różne narzędzia skierowane do określonych typów terytoriów, w tym wprost do miast, bądź szerzej miejskich obszarów funkcjonalnych. Jest to wynikiem zastosowania podejście terytorialnego, u którego podstaw stoi teza, że interwencje tradycyjne. Podejście terytorialne zakładające odejście od postrzegania obrazu przez pryzmat administracyjnych granic, bierze pod uwagę wewnętrzne potencjały, wyzwania i bariery rozwojowe.

 

W celu wzmocnienia wymiaru miejskiego polityki spójności i większego zaangażowania miast w jej programowanie i wdrażanie Komisja Europejska w ramach rozporządzeń Unii Europejskiej wprowadziła szereg mechanizmów, takich jak: zrównoważony rozwój obszarów miejskich, innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, sieć na rzecz rozwoju obszarów miejskich czy rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

do polityki spójności

 

Z tych rozwiązań będą korzystały także polskie miasta oraz ich obszary funkcjonalne.

 

Wdrażanie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich ma charakter obligatoryjny, ponieważ każde z państw członkowskich zostało zobowiązane do przekazania na realizację tego mechanizmu co najmniej 5% środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zrównoważony rozwój obszarów miejskich może być realizowany poprzez odrębną wielotematyczną oś priorytetową, dedykowany program operacyjny albo programy operacyjne bądź Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym